Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà (MCD - OTC)

15.7 0 (0%) Cập nhật: 16:00 04/12/2023
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu15.7 / 15.7
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D15.7 - 15.7
 • Thấp - Cao 52T0 - 16.9
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đồ thị Đông Hà tiền thân là một đội công nhân vệ sinh môi trường thuộc ƯBND thị xã Đông Hà, thành lập vào năm 1979 để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị của thành phố, đến tháng 01 năm 1998 chuyền đồi thành Công ty công trình đô thị Đông Hà. Năm 2006, Công ty tiếp tục chuyển đồi thành Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước theo quyết định số 1379/QĐ-ƯB ngày 26 tháng 7 năm 2006 của UBND tinh Quàng Trị. Chủ sở hữu của Công ty là UBND tỉnh, do vậy Công ty vừa đóng vai trò như một đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các công việc theo kế hoạch, dự toán của tinh và của thành phố giao phó đồng thời cũng là một đơn vị sản xuất kinh doanh như các Công ty TNHH khác.
 • Thực hiện chủ trương đồi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo hình thức cổ phần hóa, ngày 12 tháng 06 năm 2014, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị có Kế hoạch số 1874/KH-BCĐCPH của Ban chỉ đạo cổ phần hóa về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trinh đô thị Đông Hà thành Công ty cổ phần. Mục tiêu cùa việc sắp xếp lại này là hướng tới mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến có điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, tăng tính tự chù, minh bạch, tạo điều kiện cho người lao động góp vốn để thực sự làm chủ Công ty. Đến ngày 28/12/2016 Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà theo giấy phép đăng ký doanh nghiệp số 3200011389 với vốn điều lệ là 3.320.190.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 55,37% vốn điều lệ.
 • Trải qua gần 40 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển với nhiều thăng trầm, khó khăn của cơ chế thị trường nhưng Công ty vẫn luôn hoạt động tốt, cống hiến được nhiều thành tựu cho thành phố và cho tinh nhà, đạt được những kết quả cao trong việc gìn giữ và xây dựng phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.
 • Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà - mã chứng khoán MCD nhận giấy chứng nhận ĐKCK số 24/2021/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 03/06/2021.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu: 
Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại và rác thải độc hại; Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt hệ hệ thống điện....
Công ty là một doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động trong lĩnh vực công ích của thành phố với bề dày nhiều năm phát triển. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công ty là phục vụ vệ sinh môi trường cũng như cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và tổ chức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đông Hà. Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà quan tâm, tạo điều kiện để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ phấn đấu phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đồ thị Đông Hà tiền thân là một đội công nhân vệ sinh môi trường thuộc ƯBND thị xã Đông Hà, thành lập vào năm 1979 để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị của thành phố, đến tháng 01 năm 1998 chuyền đồi thành Công ty công trình đô thị Đông Hà. Năm 2006, Công ty tiếp tục chuyển đồi thành Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước theo quyết định số 1379/QĐ-ƯB ngày 26 tháng 7 năm 2006 của UBND tinh Quàng Trị. Chủ sở hữu của Công ty là UBND tỉnh, do vậy Công ty vừa đóng vai trò như một đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các công việc theo kế hoạch, dự toán của tinh và của thành phố giao phó đồng thời cũng là một đơn vị sản xuất kinh doanh như các Công ty TNHH khác.
 • Thực hiện chủ trương đồi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo hình thức cổ phần hóa, ngày 12 tháng 06 năm 2014, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị có Kế hoạch số 1874/KH-BCĐCPH của Ban chỉ đạo cổ phần hóa về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trinh đô thị Đông Hà thành Công ty cổ phần. Mục tiêu cùa việc sắp xếp lại này là hướng tới mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến có điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, tăng tính tự chù, minh bạch, tạo điều kiện cho người lao động góp vốn để thực sự làm chủ Công ty. Đến ngày 28/12/2016 Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà theo giấy phép đăng ký doanh nghiệp số 3200011389 với vốn điều lệ là 3.320.190.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 55,37% vốn điều lệ.
 • Trải qua gần 40 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển với nhiều thăng trầm, khó khăn của cơ chế thị trường nhưng Công ty vẫn luôn hoạt động tốt, cống hiến được nhiều thành tựu cho thành phố và cho tinh nhà, đạt được những kết quả cao trong việc gìn giữ và xây dựng phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.
 • Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà - mã chứng khoán MCD nhận giấy chứng nhận ĐKCK số 24/2021/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 03/06/2021.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu: 
Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại và rác thải độc hại; Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt hệ hệ thống điện....
 • Trụ sở: Đường Trần Bình Trọng - Khu phố 8 - P. 5 - Tp. Đông Hà - T. Quảng Trị
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Website: http://moitruongdothidongha.vn/
 • Tổng nhân sự: 244
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật:
 • Đại diện công bố thông tin:
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: 332,019
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
MCD đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
MCD đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS