Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định (MND - UPCoM)

10 0 (0%) Cập nhật: 16:00 29/02/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu10 / 10
 • Sàn - Trần8.5 - 11.5
 • Thấp - Cao 1D10 - 10
 • Thấp - Cao 52T0 - 10
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Môi trường Nam Định lả doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết định số 762/QĐIB ngày 19/06/1997 và được chuyển đổi thành Công ty Môi trường Nam Định theo quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của ủy ban nhân dân tinh Nam Định.
 • Ngày 07/03/2006, Ủy ban nhân dân tinh Nam Định ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Nam Định. Ngày 06/05/2016, Công ty tiến hành chào bán cổ phần ra bên ngoài, theo đó, toàn bộ 372.957 cổ phần với giá trị tính theo mệnh giá tương đương 17,00% vốn đicu lệ đã được phân phối hết cho 7 nhà đầu tư trong số 9 nhà đâu tư đăng ký tham gia đấu giá. Giá đấu thành công bình quân của cuốc dấu giá là 10.103 đồng/cổ phần.
 • Ngày 22/07/2016, Công ty cổ phần Môi trường Nam Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thử nhất để chuyến đổi môi hình từ Công ty TNHH MTV sang mô hình Công ty cổ phần.
 • Ngày 01/08/2016, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy đăng ký chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600143867 do Sở Kế hoạch Và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp với số vốn điều lệ ban đầu là 21.944.750.000 đồng.
 • Ngày 11/10/2016, ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn số 6819/UBCK - GSĐC chấp thuận đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần môi trường Nam Định.
 • Ngày 15/06/2017, Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khọán lần đầu số 122/2017/GCNCP-VSD với số lượng chứng khoán đăng ký lần đầu 2.194.475 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Thu gom rác thải không độc hại;
 • Thu gom rác thải độc hại;
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại;
 • Vận chuyển rác thải, chất thải...
Công ty đã trải qua 35 năm kinh nghiệm trong hoạt động cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường. Đội ngũ cán bộ dày kinh nghiệm, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu từ phía khách hàng cả về chất lượng, khối lượng. Đến nay công ty vẫn không ngừng khẳng định vị thế và tiếp tục phát triển, tạo lập uy tín từ khách hàng và luôn cố gắng phát triển, tìm kiếm nguồn khách hàng mới.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Môi trường Nam Định lả doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết định số 762/QĐIB ngày 19/06/1997 và được chuyển đổi thành Công ty Môi trường Nam Định theo quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của ủy ban nhân dân tinh Nam Định.
 • Ngày 07/03/2006, Ủy ban nhân dân tinh Nam Định ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Nam Định. Ngày 06/05/2016, Công ty tiến hành chào bán cổ phần ra bên ngoài, theo đó, toàn bộ 372.957 cổ phần với giá trị tính theo mệnh giá tương đương 17,00% vốn đicu lệ đã được phân phối hết cho 7 nhà đầu tư trong số 9 nhà đâu tư đăng ký tham gia đấu giá. Giá đấu thành công bình quân của cuốc dấu giá là 10.103 đồng/cổ phần.
 • Ngày 22/07/2016, Công ty cổ phần Môi trường Nam Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thử nhất để chuyến đổi môi hình từ Công ty TNHH MTV sang mô hình Công ty cổ phần.
 • Ngày 01/08/2016, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy đăng ký chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600143867 do Sở Kế hoạch Và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp với số vốn điều lệ ban đầu là 21.944.750.000 đồng.
 • Ngày 11/10/2016, ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn số 6819/UBCK - GSĐC chấp thuận đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần môi trường Nam Định.
 • Ngày 15/06/2017, Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khọán lần đầu số 122/2017/GCNCP-VSD với số lượng chứng khoán đăng ký lần đầu 2.194.475 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Thu gom rác thải không độc hại;
 • Thu gom rác thải độc hại;
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại;
 • Vận chuyển rác thải, chất thải...
 • Trụ sở: Số 52/93 Quang Trung - P. Quang Trung - Tp. Nam Định - T. Nam Định
 • Điện thoại: (84.228) 384 8141
 • Email: moitruongnamdinh@gmail.com
 • Website: https://moitruongnamdinh.com.vn
 • Tổng nhân sự: 390
 • Mã số kinh doanh: 0600143867
 • Đại diện pháp luật: Triệu Đức Kiểm
 • Đại diện công bố thông tin: Triệu Đức Kiểm
 • Niêm yết lần đầu: 11/08/2017
 • KLCP Niêm yết: 2,194,475
 • KLCP Lưu hành: 2,194,475

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
MND đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
MND đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS