Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên (MPY - UPCoM)

8 0 (0%) Cập nhật: 16:00 23/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu8 / 8
 • Sàn - Trần6.8 - 9.2
 • Thấp - Cao 1D8 - 8
 • Thấp - Cao 52T6.4 - 8
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20/04/1995, UBND tỉnh Phú Yên thành lập doanh nghiệp Nhà nước là Công ty phát triển nhà và Công trình đô thị với vốn điều lệ ban đầu là 1.060.000.000 đồng;
 • Theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 của UBND tỉnh Phú Yên,  Công ty phát triển nhà và Công trình đô thị được chuyển thành Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà và Công trình đô thị thành phố Tuy Hòa với mức vốn điều lệ là 5.789.373.587 đồng;
 • Theo Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 25/07/2012 của UBND tỉnh Phú Yên, Công ty được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Phú Yên;
 • Ngày 27/09/2013, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1704/QĐ-UBND về phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Môi trưởng Đô thị Phú Yên thành CTCP;
 • Ngày 07/11/2013, Công ty tiến hành bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng qua Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM;
 • Ngày 02/01/2014, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển đổi thành Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên với vốn điều lệ là 61.430.000.000 đồng,
 • Ngày 10/01/2017, Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên trở thành Công ty Đại chúng;
 • Ngày 10/04/2017, Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu với mã chứng khoán MPY với số lượng chứng khoán đăng ký 6.143.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Cung cấp dịch vụ công ích. Chi tiết: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; Quản lý, chăm sóc hệ thống cây xanh công cộng; Duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng công cộng nội thành;
 • Hàng hóa, thành phẩm. Chi tiết: Sản xuất xe thu gom rác đẩy tay bằng chất liệu sắt, tol; Xây dựng hộc mộ để phục vụ mai táng; ...
 • Các dịch vụ khác. Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh, dịch vụ cây xanh, thi công các công trình cây xanh...
Công ty cố vốn nhà nước 91.29% và là đơn vị phụ trách cung cấp các dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Tuy Hòa cung như các khu vực lân cận nên công ty luôn giữ môi quan hệ với các cơ quan ban ngành của các địa phương. Đây là điều thuận lợi cho công ty khi tham gia các công trình công ích của thành phố và gia tăng uy tín của Công ty. Công ty luôn cố gắng duy trì và phát triển hoạt động dịch vụ vệ sinh, dịch vụ cây xanh, đồng thời mở rộng địa bàn phục vụ ra ngoài thành phố, tăng cường việc nhận thi công các công trình trồng cây xanh để tăng doanh thu, tạo việc làm cho công nhân, và nâng cao uy tín của công ty với các đối tác.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20/04/1995, UBND tỉnh Phú Yên thành lập doanh nghiệp Nhà nước là Công ty phát triển nhà và Công trình đô thị với vốn điều lệ ban đầu là 1.060.000.000 đồng;
 • Theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 của UBND tỉnh Phú Yên,  Công ty phát triển nhà và Công trình đô thị được chuyển thành Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà và Công trình đô thị thành phố Tuy Hòa với mức vốn điều lệ là 5.789.373.587 đồng;
 • Theo Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 25/07/2012 của UBND tỉnh Phú Yên, Công ty được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Phú Yên;
 • Ngày 27/09/2013, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1704/QĐ-UBND về phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Môi trưởng Đô thị Phú Yên thành CTCP;
 • Ngày 07/11/2013, Công ty tiến hành bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng qua Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM;
 • Ngày 02/01/2014, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển đổi thành Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên với vốn điều lệ là 61.430.000.000 đồng,
 • Ngày 10/01/2017, Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên trở thành Công ty Đại chúng;
 • Ngày 10/04/2017, Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu với mã chứng khoán MPY với số lượng chứng khoán đăng ký 6.143.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Cung cấp dịch vụ công ích. Chi tiết: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; Quản lý, chăm sóc hệ thống cây xanh công cộng; Duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng công cộng nội thành;
 • Hàng hóa, thành phẩm. Chi tiết: Sản xuất xe thu gom rác đẩy tay bằng chất liệu sắt, tol; Xây dựng hộc mộ để phục vụ mai táng; ...
 • Các dịch vụ khác. Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh, dịch vụ cây xanh, thi công các công trình cây xanh...
 • Trụ sở: Số 72 - Tản Đà - P. 1 - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên
 • Điện thoại: (84.257) 382 3666
 • Email: mtdtphuyen.com.vn
 • Website: http://mtdtphuyen.com.vn
 • Tổng nhân sự: 327
 • Mã số kinh doanh: 4400115884
 • Đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Toàn
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Hoài Thu
 • Niêm yết lần đầu: 15/05/2017
 • KLCP Niêm yết: 6,143,000
 • KLCP Lưu hành: 6,143,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
MPY đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
MPY đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(2)
 • Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Cầu 4.5 4.5
  100
 • Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển Đô thị Đông Hòa 4.5 4.5
  100
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(2)
 • Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Cầu Vốn điều lệ: 4.5 Vốn góp: 4.5 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển Đô thị Đông Hòa Vốn điều lệ: 4.5 Vốn góp: 4.5 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS