Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (MXC - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Nguyên vật liệu
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
''
Trong hoạt động bảo tồn thiên nhiên, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang còn Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Tuy nhiên đây là khu vực đặc biệt nên chỉ có khu vườn chim do Trung tâm đang quản lý là có thể kết hợp khai thác du lịch và các sản phẩm dịch vụ di lịch, điều này đem lại lợi thế nhất định cho trung tâm. Trong hoạt động canh tác nông lâm nghiệp, trung tâm có lợi thế quỹ đất tập trung lớn và thời gian sử dụng lâu dài. Điều này là lợi thế rất lớn khi có các sản phẩm phù hợp để triển khai thực hiện trên quy mô diện tích đất tập trung
''
 • Trụ sở: Số 236 - Đường Hoàng Hoa Thám - X. Tân Phước Hưng - H. Phụng Hiệp - T. Hậu Giang
 • Điện thoại: (84.29) 3631 7579
 • Email:
 • Website: #
 • Tổng nhân sự: 24
 • Mã số kinh doanh: 1800483319-001
 • Đại diện pháp luật: Dương Văn Đạt
 • Đại diện công bố thông tin:
 • Niêm yết lần đầu: 10/12/2020
 • KLCP Niêm yết: 700,938
 • KLCP Lưu hành: N/A
 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
MXC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
MXC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS