Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An (NBS - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành:
 • Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An tiền thân là Xí nghiệp Bến xe khách Nghệ An, được thành lập ngày 29 tháng 05 năm 1995, là đơn vị trực thuộc Sở giao thông vận tải Nghệ An, hoạt động theo mô hình là đơn vị kinh tế sự nghiệp có thu.
 • Tháng 4 năm 1997 đơn vị được chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, với số vốn được xác định là 2.163.000.000 VND.
 •  Tháng 7/2004, thực hiện chủ trương của Nhà nước về cổ phần hóa, đơn vị đã chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần theo Quyết định số 2502/QĐ-UB-ĐMDN ngày 07/07/2004 của UBND tỉnh Nghệ An, với số vốn điều lệ ban đầu là 8.359.000.000 VND, trong đó Nhà nước nắm 59.1%, người lao động trong Công ty chiếm 40.9%.
 • Tháng 11/2008 Công ty tăng vốn điều lệ lên 13.000.000.000 VND, trong đó Nhà nước nắm giữ 48.98%, các cổ đông khác nắm giữ 51.02%.
 • Tháng 4/2009 Công ty tăng vốn điều lệ lên 16.000.000.000 VND, trong đó Nhà nước nắm giữ 39.79%, cổ đông chiến lược nắm giữ 18.75%, các cổ đông khác nắm giữ 41.46%.
 • Tháng 5/2009 Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An được UBCK Nhà nước công nhận là Công ty đại chúng.
 • Tháng 9/2011 Công ty tăng vốn điều lệ lên 31.532.000.000 VND, trong đó Nhà nước nắm giữ 40.39%, cổ đông chiến lược nắm giữ 15.86%, các cổ đông khác nắm giữ 43.75%.
 • Tháng 11/2012 được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đưa cổ phiếu “NBS” giao dịch Upcom tại HNX
 • Tháng 11/2014: Công ty cổ phần hóa 100%, trong đó cổ đông tổ chức nắm giữ 26,08%, cổ đông cá nhân năm giữ 73,92%.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ: Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe, trông giữ ô tô;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Cho thuê văn phòng, ki ốt kinh doanh; Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu vui chơi, giải trí; Kinh doanh bất động sản
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 • Vận tải hành khách đường bộ khác: Vận tải hành khách theo hợp đồng, khách du lịch;
 • Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu: Khai thác, chế biến khoáng sản;
 • Bán buôn tổng hợp, mua bán khoáng sản.
NBS hiện là một trong hai đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, quản lí và kinh doanh bến bãi, thay mặt Sở GTVT tỉnh Nghệ An thực hiện công tác quản lý Nhà nước và phục vụ xã hội trong lĩnh vực vận tải khách. NBS hiện đang quản lý 2 bến xe chính trên địa bàn thành phố Vinh và 12 bến lẻ thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các bến xe này có nhiệm vụ phục vụ hoạt động vận tải khách và hàng hóa trong, ngoài tỉnh suốt dọc chiều dài đất nước. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động, NBS đã xây dựng được uy tín trên địa bàn. Các bến xe của NBS được đánh giá đạt tiêu chuẩn về chất lượng và dịch vụ, thoả mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Lịch sử hình thành:
 • Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An tiền thân là Xí nghiệp Bến xe khách Nghệ An, được thành lập ngày 29 tháng 05 năm 1995, là đơn vị trực thuộc Sở giao thông vận tải Nghệ An, hoạt động theo mô hình là đơn vị kinh tế sự nghiệp có thu.
 • Tháng 4 năm 1997 đơn vị được chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, với số vốn được xác định là 2.163.000.000 VND.
 •  Tháng 7/2004, thực hiện chủ trương của Nhà nước về cổ phần hóa, đơn vị đã chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần theo Quyết định số 2502/QĐ-UB-ĐMDN ngày 07/07/2004 của UBND tỉnh Nghệ An, với số vốn điều lệ ban đầu là 8.359.000.000 VND, trong đó Nhà nước nắm 59.1%, người lao động trong Công ty chiếm 40.9%.
 • Tháng 11/2008 Công ty tăng vốn điều lệ lên 13.000.000.000 VND, trong đó Nhà nước nắm giữ 48.98%, các cổ đông khác nắm giữ 51.02%.
 • Tháng 4/2009 Công ty tăng vốn điều lệ lên 16.000.000.000 VND, trong đó Nhà nước nắm giữ 39.79%, cổ đông chiến lược nắm giữ 18.75%, các cổ đông khác nắm giữ 41.46%.
 • Tháng 5/2009 Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An được UBCK Nhà nước công nhận là Công ty đại chúng.
 • Tháng 9/2011 Công ty tăng vốn điều lệ lên 31.532.000.000 VND, trong đó Nhà nước nắm giữ 40.39%, cổ đông chiến lược nắm giữ 15.86%, các cổ đông khác nắm giữ 43.75%.
 • Tháng 11/2012 được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đưa cổ phiếu “NBS” giao dịch Upcom tại HNX
 • Tháng 11/2014: Công ty cổ phần hóa 100%, trong đó cổ đông tổ chức nắm giữ 26,08%, cổ đông cá nhân năm giữ 73,92%.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ: Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe, trông giữ ô tô;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Cho thuê văn phòng, ki ốt kinh doanh; Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu vui chơi, giải trí; Kinh doanh bất động sản
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 • Vận tải hành khách đường bộ khác: Vận tải hành khách theo hợp đồng, khách du lịch;
 • Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu: Khai thác, chế biến khoáng sản;
 • Bán buôn tổng hợp, mua bán khoáng sản.
 • Trụ sở: 77 Lê Lợi - Tp.Vinh - T.Nghệ An
 • Điện thoại: (84.238) 383 5182
 • Email: bxna@benxenghean.com.vn
 • Website: http://www.benxenghean.com.vn
 • Tổng nhân sự: 151
 • Mã số kinh doanh: 2703000379
 • Đại diện pháp luật: Trần Minh Thành
 • Đại diện công bố thông tin: Trần Minh Thành
 • Niêm yết lần đầu: 19/11/2012
 • KLCP Niêm yết: 3,153,200
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
NBS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
NBS đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS