Công ty Cổ phần Khách Sạn Bưu Điện Nha Trang (NPH - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiêu dùng
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Quá trình hình thành và phát triển

 • Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang - gọi tắt là Khách sạn Bưu điện Nha Trang, tên viết tắt tiếng anh là POST HOTEL là một đơn vị hoạt động theo Luật doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh lĩnh vực Khách sạn du lịch và Nhà hàng.
 • Tiền thân của CTCP Khách sạn Bưu Điện Nha Trang là Nhà khách Bưu Điện Tỉnh, được hình thành năm 1975.
 • Tháng 5/1997: Nhà khách Bưu Điện Khánh Hòa được nâng cấp trở thành Khách sạn Bưu Điện Khánh Hòa theo Quyết định số 1170/QĐ - TCCB ngày 07/05/1997
 • Năm 1999: Khách sạn Bưu Điện Khánh Hòa được chuyển thành CTCP Khách sạn Bưu Điện Nha Trang theo Quyết định 478/1998/QĐ-TCCB ngày 05/08/1998.
 • Ngày 27/01/1999: Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thành lập CTCP Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.
 • Ngày 26/01/2015: Công ty được UBCK Nhà nước đưa vào danh sách công ty đại chúng.
 • Ngày 30/09/2015: Công ty được trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu.
 • Ngày 28/10/2015: Cổ phiếu công ty được chấp thuận niêm yết trên UPCoM với mã chứng khoán NPH.
 • Ngày 16/11/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của NPH trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 12.000 đồng/CP

  Ngành nghề kinh doanh chính  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Công ty hoạt động ở quy mô nhỏ nên so với các doanh nghiệp cùng ngành chưa có sự nổi bật. Công ty đang triển khai thực hiện xây dựng dự án khách sạn quy mô 4 sao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách về lưu trú, ăn uống, giải trí... , Phát triển công ty có đầy đủ điều kiện để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cùng ngành, đáp ứng được các tiêu chí về phục vụ khách trong ngành du lịch - một trong những ngành kinh tế trọng yếu của Tỉnh nhà

Quá trình hình thành và phát triển

 • Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang - gọi tắt là Khách sạn Bưu điện Nha Trang, tên viết tắt tiếng anh là POST HOTEL là một đơn vị hoạt động theo Luật doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh lĩnh vực Khách sạn du lịch và Nhà hàng.
 • Tiền thân của CTCP Khách sạn Bưu Điện Nha Trang là Nhà khách Bưu Điện Tỉnh, được hình thành năm 1975.
 • Tháng 5/1997: Nhà khách Bưu Điện Khánh Hòa được nâng cấp trở thành Khách sạn Bưu Điện Khánh Hòa theo Quyết định số 1170/QĐ - TCCB ngày 07/05/1997
 • Năm 1999: Khách sạn Bưu Điện Khánh Hòa được chuyển thành CTCP Khách sạn Bưu Điện Nha Trang theo Quyết định 478/1998/QĐ-TCCB ngày 05/08/1998.
 • Ngày 27/01/1999: Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thành lập CTCP Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.
 • Ngày 26/01/2015: Công ty được UBCK Nhà nước đưa vào danh sách công ty đại chúng.
 • Ngày 30/09/2015: Công ty được trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu.
 • Ngày 28/10/2015: Cổ phiếu công ty được chấp thuận niêm yết trên UPCoM với mã chứng khoán NPH.
 • Ngày 16/11/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của NPH trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 12.000 đồng/CP

  Ngành nghề kinh doanh chính  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Trụ sở: Số 02 Lê Lợi - P.Xương Huân - TP.Nha Trang - T.Khánh Hòa
 • Điện thoại: (84.258) 382 1252 - 382 1250 - 382 5664
 • Email: posthotel@dng.vnn.vn
 • Website: http://www.posthotel.com.vn
 • Tổng nhân sự: 5
 • Mã số kinh doanh: 4200369786
 • Đại diện pháp luật: Lê Vũ Đắc Bình
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Vũ Đắc Bình
 • Niêm yết lần đầu: 16/11/2015
 • KLCP Niêm yết: 2,000,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
NPH đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
NPH đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS