Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai (NSS - UPCoM)

2.5 0 (0%) Cập nhật: 16:00 15/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu2.5 / 2.5
 • Sàn - Trần2.13 - 2.87
 • Thấp - Cao 1D2.5 - 2.5
 • Thấp - Cao 52T2.5 - 3
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
 • Vốn hóa25.66 Tỷ
 • CP Lưu hành10,263,942
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/B0.12
 • PSN/A
 • BVPS20.79
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • 1978 - 1991: CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai tiền thân là Công ty Chăn Nuôi Đồng Nai được thành lập ngày 17/02/1978 theo Quyết đinh số 97/QĐ/UBT của UBND Tỉnh Đồng Nai dưới quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Đòng Nai.
 • Ngày 04/02/2005, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chinh thức ban hành Quyết định số 761/QĐ-CT-UBT về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa của Công ty Chăn nuôi Đồng Nai. Trẽn cơ sở đó, Công ty đã triển khai việc bán cổ phần theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt và đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
 • Ngày 29/08/2005, Sở Kế hoạch và Đâu tư tỉnh Đòng Nai chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký kỉnh doanh số 4703000269 cho CTCP Nông súc sản Đồng Nai với mức vốn điều lệ là 56.550.000.000 đồng trên cơ sở quy mô vốn điều lệ được phê duyệt tại Quyết định số 761/QĐ-CT.UBT ngày 04/02/2005.
 • Ngày 30/07/2018, Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đòng để đăng ký lưu ký chứng khoán và được Trung tâm Lưu ký Chứng khoản Việt Nam cấp Giây chứng nhận đăng ký chứng khoán số 82/2018/GCNCP-VSD ngày 01/10/2018 với mã chứng khoán là NSS. Ngoài ra, hiện nay Công ty đang hoàn tất các thủ tục để đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:
 • Chăn nuôi lợn (chi tiết: chăn nuôi tợn, sản xuất giống, dịch vụ thụ tinh nhản tạo) 
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi (chi tiết: Dịch vụ khuyến nông chăn nuôi)
 • Bán buôn nông, lâm sàn nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (chi tiết: Bán buôn gia súc (lợn giống, lợn thương phẩm), gia cầm (giống gia cầm, gia cầm thương phẩm, trứng), nông sản (trừ hạt điêu, bông vải). Bán buôn thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, xuất nhập khẩu giống, thịt vật nuôi, vật tư nguyên liệu, nông sản thực phẩm, thực phẩm chế biến) 
 • Bán buôn thực phẩm (chi tiết: Bán buôn thịt gia súc gia cầm, rau củ quả và các sản phẩm chế biến từ thịt)
 • Chế biến, bảo quản thịt vả các sản phẩm tử thịt (Chi tiết: Giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến thịt)
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (chi tiết: Sàn xuất thức ăn gia súc)
 • Chế biến và bảo quản rau cù quả (chi tiết: Chế biến rau, cù, quả)
Là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, do đó Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ từ Tổng Công ty. Ngoài ra, đội ngũ lao động của Công ty cần cù có nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là bộ máy lãnh đạo của Công ty vững vàng, có kinh nghiệm và chấp nhận gắp bó lâu dài với Công ty dù cho tình hình hiện nay rất khó khăn. Sảm phẩm của Công ty có thương hiệu và có uy tín trên thị trường nên việc tiêu thụ sản phẩm được diễn ra thuận lợi, bên cạnh đó, Công ty cũng mở rộng nhiều hình thức tiếp thị quảng bá thương hiệu sản phẩm của DOLICO, từ đó nhiều khách hàng tin dùng và đã lựa chọn sản phẩm của Công ty.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • 1978 - 1991: CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai tiền thân là Công ty Chăn Nuôi Đồng Nai được thành lập ngày 17/02/1978 theo Quyết đinh số 97/QĐ/UBT của UBND Tỉnh Đồng Nai dưới quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Đòng Nai.
 • Ngày 04/02/2005, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chinh thức ban hành Quyết định số 761/QĐ-CT-UBT về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa của Công ty Chăn nuôi Đồng Nai. Trẽn cơ sở đó, Công ty đã triển khai việc bán cổ phần theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt và đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
 • Ngày 29/08/2005, Sở Kế hoạch và Đâu tư tỉnh Đòng Nai chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký kỉnh doanh số 4703000269 cho CTCP Nông súc sản Đồng Nai với mức vốn điều lệ là 56.550.000.000 đồng trên cơ sở quy mô vốn điều lệ được phê duyệt tại Quyết định số 761/QĐ-CT.UBT ngày 04/02/2005.
 • Ngày 30/07/2018, Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đòng để đăng ký lưu ký chứng khoán và được Trung tâm Lưu ký Chứng khoản Việt Nam cấp Giây chứng nhận đăng ký chứng khoán số 82/2018/GCNCP-VSD ngày 01/10/2018 với mã chứng khoán là NSS. Ngoài ra, hiện nay Công ty đang hoàn tất các thủ tục để đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:
 • Chăn nuôi lợn (chi tiết: chăn nuôi tợn, sản xuất giống, dịch vụ thụ tinh nhản tạo) 
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi (chi tiết: Dịch vụ khuyến nông chăn nuôi)
 • Bán buôn nông, lâm sàn nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (chi tiết: Bán buôn gia súc (lợn giống, lợn thương phẩm), gia cầm (giống gia cầm, gia cầm thương phẩm, trứng), nông sản (trừ hạt điêu, bông vải). Bán buôn thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, xuất nhập khẩu giống, thịt vật nuôi, vật tư nguyên liệu, nông sản thực phẩm, thực phẩm chế biến) 
 • Bán buôn thực phẩm (chi tiết: Bán buôn thịt gia súc gia cầm, rau củ quả và các sản phẩm chế biến từ thịt)
 • Chế biến, bảo quản thịt vả các sản phẩm tử thịt (Chi tiết: Giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến thịt)
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (chi tiết: Sàn xuất thức ăn gia súc)
 • Chế biến và bảo quản rau cù quả (chi tiết: Chế biến rau, cù, quả)
 • Trụ sở: Số 238 - Đường Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - Tp. Biên Hòa - T. Đồng Nai
 • Điện thoại: (84.251) 389 9790
 • Email: dolicomail@dolicovn.com
 • Website: http://www.dolicovn.com
 • Tổng nhân sự: 127
 • Mã số kinh doanh: 3600267730
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Diên Tường
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Diên Tường
 • Niêm yết lần đầu: 30/10/2018
 • KLCP Niêm yết: 10,263,942
 • KLCP Lưu hành: 10,263,942

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
NSS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
NSS đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS