Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc (NVP - UPCoM)

7 0 (0%) Cập nhật: 16:00 19/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu7 / 7
 • Sàn - Trần5.95 - 8.05
 • Thấp - Cao 1D7 - 7
 • Thấp - Cao 52T0 - 7.2
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóa76.74 Tỷ
 • CP Lưu hành10,963,000
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/B0.59
 • PSN/A
 • BVPS11.94
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc tiền thân là Xí nghiệp cấp nước Mê Linh thuộc Công ty cấp nước Vĩnh Phúc. Xí nghiệp cấp nước Mê Linh đổi thành Công ty cấp nước Mê Linh theo Quyết định số 2388/QĐ-UB ngày 15/11/1996 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Ngày 07/09/1999, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2163/QĐ-UB về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cấp nước Mê Linh và đổi tên Công ty cấp nước Mê Linh thành Công ty cấp thoát nước và Môi trường số 2 Vĩnh Phúc.
 • Ngày 24/03/2010, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số II Vĩnh Phúc.
 • Ngày 10/03/2011, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định số 631/QĐ-UB ngày 10/03/2011 về việc chuyển đổi Công ty cấp thoát nước và Môi trường số 2 Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc.
 • Từ ngày 24/03/2011, Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần X theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500144719 ngày 24/03/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc cấp thay đổi lần thứ 2, với số vốn điều lệ là 85.000.000.000 đồng
 • Trong quá trình hoạt động, Công ty đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500144719 thay đổi lần thứ 5 ngày 21/01/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc cấp.
 • Kể từ khi hoạt động Xí nghiệp cấp nước Mê Linh hoạt động chủ yếu trên địa bàn thị xã Phúc Yên và một vài khu vực thuộc huyện Mê Linh như Thanh Lâm, Thanh Tước.
 • Hiện nay, khi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã mở rộng địa bàn sang khu vực Cầu Xây, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và một vài khu vực lân cận như huyện Bình xuyên bao gồm khu phố Kếu, khu công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Sản xuất, kinh doanh nước sạch và nước tinh khiết
 • Quản lý, xử lý nước thải đô thị
 • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 • Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi\
 • Mua bán vật tư, thiết bị ngành nước
 • Tư vấn thiết kế, giám sát thi công công trình cấp thoát nước
Công ty được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong Thị xã Phúc Yên và các vùng lân cận. Cũng do tính độc quyền cao và đặc điểm của sản phẩm nên đã tạo được khá nhiều thuận lợi cho công ty tiến thành hoạt động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Khi nền kinh tế ngày càng hội nhập và phát triển thị vấn đề nước sạch sẽ ngày càng được Nhà nước quan tâm, sự hỗ trợ của các nước phát triển, các Tổ chức trong và ngoài nước. Chính vì vậy cơ hội phát triển ngành của Công ty là rất lơn.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc tiền thân là Xí nghiệp cấp nước Mê Linh thuộc Công ty cấp nước Vĩnh Phúc. Xí nghiệp cấp nước Mê Linh đổi thành Công ty cấp nước Mê Linh theo Quyết định số 2388/QĐ-UB ngày 15/11/1996 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Ngày 07/09/1999, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2163/QĐ-UB về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cấp nước Mê Linh và đổi tên Công ty cấp nước Mê Linh thành Công ty cấp thoát nước và Môi trường số 2 Vĩnh Phúc.
 • Ngày 24/03/2010, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số II Vĩnh Phúc.
 • Ngày 10/03/2011, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định số 631/QĐ-UB ngày 10/03/2011 về việc chuyển đổi Công ty cấp thoát nước và Môi trường số 2 Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc.
 • Từ ngày 24/03/2011, Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần X theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500144719 ngày 24/03/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc cấp thay đổi lần thứ 2, với số vốn điều lệ là 85.000.000.000 đồng
 • Trong quá trình hoạt động, Công ty đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500144719 thay đổi lần thứ 5 ngày 21/01/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc cấp.
 • Kể từ khi hoạt động Xí nghiệp cấp nước Mê Linh hoạt động chủ yếu trên địa bàn thị xã Phúc Yên và một vài khu vực thuộc huyện Mê Linh như Thanh Lâm, Thanh Tước.
 • Hiện nay, khi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã mở rộng địa bàn sang khu vực Cầu Xây, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và một vài khu vực lân cận như huyện Bình xuyên bao gồm khu phố Kếu, khu công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Sản xuất, kinh doanh nước sạch và nước tinh khiết
 • Quản lý, xử lý nước thải đô thị
 • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 • Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi\
 • Mua bán vật tư, thiết bị ngành nước
 • Tư vấn thiết kế, giám sát thi công công trình cấp thoát nước
 • Trụ sở: Số 220 đường Trần Phú - P.Phúc Thắng - TX.Phúc Yên - T.Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: (84.211) 386 9364
 • Email:
 • Website: http://nuocsachvinhphuc.com.vn
 • Tổng nhân sự: 127
 • Mã số kinh doanh: 2500144719
 • Đại diện pháp luật: Ngô Trường Giang
 • Đại diện công bố thông tin: Ngô Trường Giang
 • Niêm yết lần đầu: 15/12/2016
 • KLCP Niêm yết: 10,963,000
 • KLCP Lưu hành: 10,963,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
NVP đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
NVP đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Cấp nước Setfil Vĩnh Phúc 20 5.5
  27.5
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Cấp nước Setfil Vĩnh Phúc Vốn điều lệ: 20 Vốn góp: 5.5 Tỉ lệ sở hữu: 27.5
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS