Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP - UPCoM)

23.5 0 (0%) Cập nhật: 16:00 12/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu23.5 / 23.5
 • Sàn - Trần20 - 27
 • Thấp - Cao 1D23.5 - 23.5
 • Thấp - Cao 52T0 - 23.5
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóa4,700 Tỷ
 • CP Lưu hành200,000,000
 • P/E-691.24
 • EPS-34
 • P/B2.25
 • PSN/A
 • BVPS10.45
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ Phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) là đơn vị được thành lập để thực hiện việc đầu tư và khai thác Câng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần càng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tinh Đồng Nai thỏa thuận hợp tác đầu tư.
 • Ngày 25/05/2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Nai ký thỏa thuận hợp tác đầu tư.
 • Ngày 03/03/2008. Tập đoàn dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 1437/NQ-DKVN phê duyệt phương án thành lập Công ty Cổ Phần Dầu khí Đẩu tư Khai thác Cảng Phước An để triển khai đẩu tư dự án Cáng Phước An.
 • Ngày 29/04/2008, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thành lập Công ty với tên gọi Công ty Cồ Phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP), vốn điểu lệ đăng ký là 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng). Ngày 14/05/2008, Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4703000541. Tính đến ngày 03/10/2010, vốn thực góp của Công ty đạt 440 tỷ đồng.
 • Ngày 21/08/2009, UBND tinh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Càng Phước An cho Công ty cồ Phần Dầu khi Đẩu tư Khai thác Cảng Phước An. Công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị đầu tư được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận/phê duyệt: Được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận áp dụng khung tiêu chuẩn và Thiết kế cơ sở theo công văn số 6494/BGTVT-KHCN ngày 17/9/2010 và công văn số 7102/BGTVT-KHĐT ngày 11/10/2010; Được Cục hàng hải Việt Nam thỏa thuận vị trí xây dựng tuyến mép bến theo công văn số 2374/CHHVN-KHĐT ngày 25/10/2010.
 • Ngày 02/12/2013, Hội đồng thanh viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dã ban hành Nghị quyết số 2562/NQ-DKVN về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các đơn vị thành viên Tập đoàn theo đề án tái cấu trúc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
 • Ngày 07/02/2014 Công ty đã hoàn thành công tác tái cấu trúc theo đề án tái cấu trúc cùa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Thủ tướng Chính phù chấp thuận.
 • Ngày 19/06/2015 UBND tinh Đồng Nai có công văn số 4657/UBND-CNN chấp thuận chủ trương đầu tư Tuvến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT.
 • Ngày 06/05/2010 Công ty được UBCK NN chấp thuận trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 110/CQĐD-NV cùa ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, ngày 24/04/2014 Công ty đã đăng ký chứng khoán thành công tại Trung tầm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký số 28/2014/GCNCP-VSD.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:
 • Xây dựng công trinh kỹ thuật dân dụng khác: Đầu tư xây dựng phát triển Cảng và khu hậu cần. Đầu tư xây dựng và vận hành căn cứ dịch vụ container, kho bãi hàng hóa và các công trinh chuyên ngành (hệ thống kho chứa các sàn phẩm dầu khi)
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trự trực tiếp cho vận tải đường thủy: Khai thác Cảng và khu hậu cần
 • Hoạt động dịch vụ hồ trợ khác liên quan đến vận tải: Vận hành căn cử dịch vụ Container, kho bãi hàng hóa và các công trình chuyên ngành (hệ thống kho chứa các sản phẩm dầu khí) và các dịch vụ hậu cần. Đại lý tàu biên. Cho thuê các phương tiện vận tải, thiết bị bốc xếp nâng hạ
 • Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
 • Vận tài hàng hóa ven biên và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải đường ống
 • Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
 • Cho thuê xe có động cơ
 • ...
Dự án Cảng Phước An nằm trong nhóm Cảng biển số 5 - Hệ thông cảng biển khu vực Tp. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu được Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2020. Dự án Cảng Phước An còn là Khu du dịch hậu cần cảng được thừa hưởng hạ tầng giao thông hiện hữu kết nối đồng bộ trong và ngoài khu vực và đang tiếp tục được các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương triển khai.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ Phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) là đơn vị được thành lập để thực hiện việc đầu tư và khai thác Câng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần càng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tinh Đồng Nai thỏa thuận hợp tác đầu tư.
 • Ngày 25/05/2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Nai ký thỏa thuận hợp tác đầu tư.
 • Ngày 03/03/2008. Tập đoàn dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 1437/NQ-DKVN phê duyệt phương án thành lập Công ty Cổ Phần Dầu khí Đẩu tư Khai thác Cảng Phước An để triển khai đẩu tư dự án Cáng Phước An.
 • Ngày 29/04/2008, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thành lập Công ty với tên gọi Công ty Cồ Phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP), vốn điểu lệ đăng ký là 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng). Ngày 14/05/2008, Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4703000541. Tính đến ngày 03/10/2010, vốn thực góp của Công ty đạt 440 tỷ đồng.
 • Ngày 21/08/2009, UBND tinh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Càng Phước An cho Công ty cồ Phần Dầu khi Đẩu tư Khai thác Cảng Phước An. Công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị đầu tư được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận/phê duyệt: Được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận áp dụng khung tiêu chuẩn và Thiết kế cơ sở theo công văn số 6494/BGTVT-KHCN ngày 17/9/2010 và công văn số 7102/BGTVT-KHĐT ngày 11/10/2010; Được Cục hàng hải Việt Nam thỏa thuận vị trí xây dựng tuyến mép bến theo công văn số 2374/CHHVN-KHĐT ngày 25/10/2010.
 • Ngày 02/12/2013, Hội đồng thanh viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dã ban hành Nghị quyết số 2562/NQ-DKVN về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các đơn vị thành viên Tập đoàn theo đề án tái cấu trúc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
 • Ngày 07/02/2014 Công ty đã hoàn thành công tác tái cấu trúc theo đề án tái cấu trúc cùa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Thủ tướng Chính phù chấp thuận.
 • Ngày 19/06/2015 UBND tinh Đồng Nai có công văn số 4657/UBND-CNN chấp thuận chủ trương đầu tư Tuvến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT.
 • Ngày 06/05/2010 Công ty được UBCK NN chấp thuận trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 110/CQĐD-NV cùa ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, ngày 24/04/2014 Công ty đã đăng ký chứng khoán thành công tại Trung tầm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký số 28/2014/GCNCP-VSD.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:
 • Xây dựng công trinh kỹ thuật dân dụng khác: Đầu tư xây dựng phát triển Cảng và khu hậu cần. Đầu tư xây dựng và vận hành căn cứ dịch vụ container, kho bãi hàng hóa và các công trinh chuyên ngành (hệ thống kho chứa các sàn phẩm dầu khi)
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trự trực tiếp cho vận tải đường thủy: Khai thác Cảng và khu hậu cần
 • Hoạt động dịch vụ hồ trợ khác liên quan đến vận tải: Vận hành căn cử dịch vụ Container, kho bãi hàng hóa và các công trình chuyên ngành (hệ thống kho chứa các sản phẩm dầu khí) và các dịch vụ hậu cần. Đại lý tàu biên. Cho thuê các phương tiện vận tải, thiết bị bốc xếp nâng hạ
 • Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
 • Vận tài hàng hóa ven biên và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải đường ống
 • Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
 • Cho thuê xe có động cơ
 • ...
 • Trụ sở: Tòa nhà CT Tín Nghĩa KCN Nhơn Trạch 3 - Tỉnh lộ 25B - X.Hiệp Phước - H.Nhơn Trạch - Đồng Nai
 • Điện thoại: (84.251) 3569534
 • Email: phuocanport@vnn.vn
 • Website: http://pap.vn
 • Tổng nhân sự: 21
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đạt
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoằng
 • Niêm yết lần đầu: 14/07/2021
 • KLCP Niêm yết: 200,000,000
 • KLCP Lưu hành: 200,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Công ty TNHH MTV Hoành Sơn
  40,197,900
  20.1%
 • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  35,000,000
  17.5%
 • Nguyễn Quốc Quân
  13,802,100
  6.9%
 • Hoàng Thanh Hùng
  12,500,000
  6.25%
 • Võ Trung Thành
  12,500,000
  6.25%
 • Hà Văn Nam
  12,500,000
  6.25%
 • Trần Văn Nguyện
  12,000,000
  6%
 • 5,208,884
  2.6%
 • Bùi Hữu Quốc Bảo
  4,000,000
  2%
 • 80,700
  0.04%
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PAP đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
PAP đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS