Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (PCM - UPCoM)

10.2 0 (0%) Cập nhật: 16:00 23/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu10.2 / 10.2
 • Sàn - Trần8.7 - 11.7
 • Thấp - Cao 1D10.2 - 10.2
 • Thấp - Cao 52T8.7 - 17.6
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa39.98 Tỷ
 • CP Lưu hành3,920,000
 • P/E65.52
 • EPS155.68
 • P/B0.64
 • PS0.51
 • BVPS16.04
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 1/2022 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Bùi Văn Xã

  • Chủ tịch HĐQT
 • Lê Anh Quân

  • Thành viên HĐQT
  • Tổng Giám đốc
  • Người được ủy quyền công bố thông tin

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tiền thân cùa Công ty cò phần Vật liệu Xây dựng Bưu diện là Công trường sản xuất cột bê tông Bưu diện trực thuộc Công ty Công trình Bưu diện dược thành lập từ năm 1956.
 • Ngày 12/8/1970 theo quyết dịnh số: 661/QĐ cùa Tổng cục trường Tống cục Bưu điện thành lập ra Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện với tên gọi là: “Xưởng Vật liệu bê tông” trực thuộc Tổng cục Bưu điện
 • Năm 1973 đồi tên thành “Xí nghiệp Vật liệu bê tông”.
 • Năm 1989 đổi tên thành “Xí nghiệp vật liệu xây dựng”.
 • Năm 1990 đổi tên thành “Xí nghiệp sản xuất Vật liệu và Xây dựng Bưu diện”.
 • Năm 1993 đổi tên thành “Xí nghiệp Bô tông và Xây lắp Bưu điện”.
 • Năm 1995 đổi tên thành “Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện".
 • Thực hiện Quyết dịnh chuyển đối (CPU) từ DNNN số: 57/2004/QĐ - BCVT ngày 25/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.nãm 2006. công ty tiến hành cổ phần hóa và đỏi tên thành “Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện"
 • Ngày 19/01/2006, Công ty cồ phần Vật liệu xây dựng Bưu diện được Sở kể hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103010727 với vốn điều lệ 25.000.000.000 đồng;
 • Ngày 05/7/2017, Công ty dược Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Dăng ký Chứng khoán số 136/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đàng ký là 4.000.000 cố phiếu.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bản lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
 • Kho bãi vả lưu giữ hàng hóa
 • Bán buôn tổng hợp
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chù sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất dộng sản
 • Hoạt động Bưu điệnng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa dược phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng;
 • Sản xuất khác chưa dược phân vào đâu. Chi tiết: Sân xuất các sản phẩm bàng chất dẻo, các sản phẩm từ gang thép, cấu kiện bê tông, cáp thông tin, dây điện và những vật liệu khác phục vụ cho hoạt động của Doanh nghiệp.
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Kinh doanh vật liệu, thiết bị, máy móc xây dựng, trang thiết bị nội thất;
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: -    Thiết kế kết cấu: đổi với công trinh xây dựng dân dụng, công nghiệp. -    Tư vấn, thiết kế thông tin hữu tuyến điện đối với công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông;
Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, đến nay Công ty đã xây dựng được một thương hiệu uy tín trong cung ứng hàng hóa: nhập khẩu, kho bãi, cung ứng cho khách hàng.. So với các đơn vị khác hoạt động cùng lĩnh vực, lợi thế của Công ty là có cơ sở vật chất kỹ thuật được trang bị đầy đủ và hiện đại cùng đội ngũ nhân viên có trình độ nghiệp vụ chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và am hiểu thị trường. Có một máy lãnh đạo có nhiệt huyết và rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tiền thân cùa Công ty cò phần Vật liệu Xây dựng Bưu diện là Công trường sản xuất cột bê tông Bưu diện trực thuộc Công ty Công trình Bưu diện dược thành lập từ năm 1956.
 • Ngày 12/8/1970 theo quyết dịnh số: 661/QĐ cùa Tổng cục trường Tống cục Bưu điện thành lập ra Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện với tên gọi là: “Xưởng Vật liệu bê tông” trực thuộc Tổng cục Bưu điện
 • Năm 1973 đồi tên thành “Xí nghiệp Vật liệu bê tông”.
 • Năm 1989 đổi tên thành “Xí nghiệp vật liệu xây dựng”.
 • Năm 1990 đổi tên thành “Xí nghiệp sản xuất Vật liệu và Xây dựng Bưu diện”.
 • Năm 1993 đổi tên thành “Xí nghiệp Bô tông và Xây lắp Bưu điện”.
 • Năm 1995 đổi tên thành “Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện".
 • Thực hiện Quyết dịnh chuyển đối (CPU) từ DNNN số: 57/2004/QĐ - BCVT ngày 25/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.nãm 2006. công ty tiến hành cổ phần hóa và đỏi tên thành “Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện"
 • Ngày 19/01/2006, Công ty cồ phần Vật liệu xây dựng Bưu diện được Sở kể hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103010727 với vốn điều lệ 25.000.000.000 đồng;
 • Ngày 05/7/2017, Công ty dược Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Dăng ký Chứng khoán số 136/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đàng ký là 4.000.000 cố phiếu.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bản lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
 • Kho bãi vả lưu giữ hàng hóa
 • Bán buôn tổng hợp
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chù sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất dộng sản
 • Hoạt động Bưu điệnng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa dược phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng;
 • Sản xuất khác chưa dược phân vào đâu. Chi tiết: Sân xuất các sản phẩm bàng chất dẻo, các sản phẩm từ gang thép, cấu kiện bê tông, cáp thông tin, dây điện và những vật liệu khác phục vụ cho hoạt động của Doanh nghiệp.
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Kinh doanh vật liệu, thiết bị, máy móc xây dựng, trang thiết bị nội thất;
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: -    Thiết kế kết cấu: đổi với công trinh xây dựng dân dụng, công nghiệp. -    Tư vấn, thiết kế thông tin hữu tuyến điện đối với công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông;
 • Trụ sở: Số 64 đường Cầu Diễn - P. Phúc Diễn - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3837 0362 - 3765 9255
 • Email: pcm.khkd@gmail.com
 • Website: http://www.pcm.vn
 • Tổng nhân sự: 101
 • Mã số kinh doanh: 0100687185
 • Đại diện pháp luật: Bùi Văn Xã
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Anh Quân
 • Niêm yết lần đầu: 10/08/2017
 • KLCP Niêm yết: 4,000,000
 • KLCP Lưu hành: 3,920,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Lê Anh Quân

  • Người được ủy quyền công bố thông tin
  Năm sinh 1975
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PCM đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
PCM đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(1)
 • Công ty TNHH MTV VLXD Bưu điện 2 3 3
  100
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(1)
 • Công ty TNHH MTV VLXD Bưu điện 2 Vốn điều lệ: 3 Vốn góp: 3 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS