Tổng Công ty Pisico Bình Định - Công ty Cổ phần (PIS - UPCoM)

9.4 1.6 (14.55%) Cập nhật: 16:00 23/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu9.4 / 11
 • Sàn - Trần9.35 - 12.65
 • Thấp - Cao 1D9.4 - 9.4
 • Thấp - Cao 52T0 - 21.3
 • KLGD200
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Nguyên vật liệu
 • Vốn hóa258.5 Tỷ
 • CP Lưu hành27,500,000
 • P/E5.93
 • EPS1,585.96
 • P/B0.69
 • PS0.46
 • BVPS13.55
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển
 • Năm 1985 - 1990: Tổng công ty PISICO được thành lập với tên gọi là Công ty Hợp tác Khai thác Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Nghĩa Bình-Ratanakiri trực thuộc Công ty Lâm Nghiệp Nghĩa Bình
 • Năm 1990 - 1995: Công ty hợp nhất với Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu Bình Định với tên gọi là Công ty Xuất khẩu Lâm đặc sản Bình Định (Biforimex)
 • Năm 1992 - 2005: Công ty đổi lại tên Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu bình Định
 • Năm 1996: Thành lập Tổng công ty với tên gọi là TCT Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Bình Định
 • Năm 2006 - 2010: Chuyển đổi hoạt động quản trị doanh nghiệp theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty mẹ là Tổng công ty PISICO
 • Ngày 01/07/2010: Chuyển đổi mô hình hoạt động theo Công ty TNHH MTV
 • Năm 2013: TCT PISICO thực hiện lập thủ tục Cổ phần hóa theo Quyết định số 512/QĐ-CTUBND ngày 20/03/2012
 • Ngày 12/12/2013: Công ty chào bán cổ phần lần đầu
 • Ngày 26/01/2014: Tổng công ty PISICO hoàn tất thủ tục cổ phần hóa và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu
 • Ngày 27/01/2014: Tổng công ty PISICO chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là Tổng công ty PISICO Bình Định CTCP có vốn điều lệ 275 tỷ đồng
 • Ngày 21/12/2015: Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán PIS
 • Ngày 12/01/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của PIS trên Upcom.

  Ngành nghề kinh doanh chính

 • Sản xuất giường tủ, bàn ghế bằng bỗ
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng, khai thác gỗ, tư vấn thiết kế công trình lâm sinh
 • Kinh doanh nguyên liệu giấy, hàng nông lâm thủy sản
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ nguyên liệu
 • Đầu tư kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
 • Kinh doanh cung cấp dịch vụ truyền hình cáp
Pisico là một trong những doanh nghiệp lớn của tỉnh Bình Định và một trong 2 doanh nghiệp của Tỉnh thực hiện mô hình quản lý Công ty mẹ - Công ty con, có 05 đơn vị hoạch toán phục thuộc và 9 công ty thành viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, đây là điều kiện để tọa sực mạnh tổng hợp trong SXKD. Ngoài ra, lĩnh vực chế biến gỗ, dăm gỗ là ngành nghề truyển thóng được hoạt động SXKD từ 1995 tới nay, có uy tính và thương hiệu đối với khách hàng, đặc biệt mặt hàng dăm gỗ là lĩnh vực do Pisico khởi đầu hoạt động SXKD tại tỉnh Bình Định.
Quá trình hình thành và phát triển
 • Năm 1985 - 1990: Tổng công ty PISICO được thành lập với tên gọi là Công ty Hợp tác Khai thác Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Nghĩa Bình-Ratanakiri trực thuộc Công ty Lâm Nghiệp Nghĩa Bình
 • Năm 1990 - 1995: Công ty hợp nhất với Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu Bình Định với tên gọi là Công ty Xuất khẩu Lâm đặc sản Bình Định (Biforimex)
 • Năm 1992 - 2005: Công ty đổi lại tên Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu bình Định
 • Năm 1996: Thành lập Tổng công ty với tên gọi là TCT Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Bình Định
 • Năm 2006 - 2010: Chuyển đổi hoạt động quản trị doanh nghiệp theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty mẹ là Tổng công ty PISICO
 • Ngày 01/07/2010: Chuyển đổi mô hình hoạt động theo Công ty TNHH MTV
 • Năm 2013: TCT PISICO thực hiện lập thủ tục Cổ phần hóa theo Quyết định số 512/QĐ-CTUBND ngày 20/03/2012
 • Ngày 12/12/2013: Công ty chào bán cổ phần lần đầu
 • Ngày 26/01/2014: Tổng công ty PISICO hoàn tất thủ tục cổ phần hóa và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu
 • Ngày 27/01/2014: Tổng công ty PISICO chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là Tổng công ty PISICO Bình Định CTCP có vốn điều lệ 275 tỷ đồng
 • Ngày 21/12/2015: Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán PIS
 • Ngày 12/01/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của PIS trên Upcom.

  Ngành nghề kinh doanh chính

 • Sản xuất giường tủ, bàn ghế bằng bỗ
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng, khai thác gỗ, tư vấn thiết kế công trình lâm sinh
 • Kinh doanh nguyên liệu giấy, hàng nông lâm thủy sản
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ nguyên liệu
 • Đầu tư kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
 • Kinh doanh cung cấp dịch vụ truyền hình cáp
 • Trụ sở: Số 99 Tây Sơn - P. Ghềnh Láng - Tp. Quy Nhơn - T. Bình Định
 • Điện thoại: (84.256) 394 7099 - 394 7088
 • Email: pisico@pisico.com.vn
 • Website: http://pisico.vn
 • Tổng nhân sự: 272
 • Mã số kinh doanh: 4100258987
 • Đại diện pháp luật: Đồng Thị Ánh
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Tấn Binh
 • Niêm yết lần đầu: 12/01/2016
 • KLCP Niêm yết: 27,500,000
 • KLCP Lưu hành: 27,500,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PIS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
PIS đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(2)
 • CTCP Dịch vụ phát triển hạ tầng PBC 15 10.62
  70.83
 • Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Quy Nhơn 10 10
  100
 • Công ty liên kết(6)
 • CTCP Kinh doanh Công Nông nghiệp Bình Định 150 75
  50
 • CTCP PISICO Hà Thanh 15 6
  40
 • CTCP Chế biến gỗ PISICO Đồng An 17.6 5.51
  31.28
 • CTCP Lâm nghiệp Phú Yên 12 3.6
  30
 • Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn 9.5 4.28
  45
 • CTCP Chế biến gỗ nội thất PISICO 15 6
  40.01
 • Công ty con(2)
 • CTCP Dịch vụ phát triển hạ tầng PBC Vốn điều lệ: 15 Vốn góp: 10.62 Tỉ lệ sở hữu: 70.83
 • Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Quy Nhơn Vốn điều lệ: 10 Vốn góp: 10 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty liên kết(6)
 • CTCP Kinh doanh Công Nông nghiệp Bình Định Vốn điều lệ: 150 Vốn góp: 75 Tỉ lệ sở hữu: 50
 • CTCP PISICO Hà Thanh Vốn điều lệ: 15 Vốn góp: 6 Tỉ lệ sở hữu: 40
 • CTCP Chế biến gỗ PISICO Đồng An Vốn điều lệ: 17.6 Vốn góp: 5.51 Tỉ lệ sở hữu: 31.28
 • CTCP Lâm nghiệp Phú Yên Vốn điều lệ: 12 Vốn góp: 3.6 Tỉ lệ sở hữu: 30
 • Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn Vốn điều lệ: 9.5 Vốn góp: 4.28 Tỉ lệ sở hữu: 45
 • CTCP Chế biến gỗ nội thất PISICO Vốn điều lệ: 15 Vốn góp: 6 Tỉ lệ sở hữu: 40.01
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS