Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (PJS - UPCoM)

22.7 0 (0%) Cập nhật: 16:00 12/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu22.7 / 22.7
 • Sàn - Trần19.3 - 26.1
 • Thấp - Cao 1D22.7 - 22.7
 • Thấp - Cao 52T0 - 53
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu7.08%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóa204.3 Tỷ
 • CP Lưu hành9,000,000
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/B1.51
 • PSN/A
 • BVPS15.01
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành:
 • Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân - trước đây là chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã được UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo quyết định số 4532/QĐ-UBND và quyết định số 6653/QĐ-UBND ngày 31/08/2005
 • Ngày 18/11/2006, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và thống nhất ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ngày 16/01/2007, Công ty đã được Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005925 và chính thức đi vào hoạt động cổ phần từ 01/02/2007
 • Ngày 22/05/2008, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - sửa đổi lần thứ I - bổ sung thêm ngành nghề hoạt động của Công ty
 • Ngày 05/12/2001, Cổ phiếu Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán Upcom với mã chứng khoán: PJS
 • Ngày 19/04/2012, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - sửa đổi lần II - thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 • Ngày 09/08/2013, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - sửa đổi lần thứ III - mã hóa và bổ sung ngành nghề hoạt động của Công ty
Ngành nghề kinh doanh:
 • Quản lý, phát triển, hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất( trên địa bàn phân theo quyết định của Tổng Công tu Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV)
 • Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng - công nghiệp ( trừ khảo sát xây dựng)
 • Lập dự án, thẩm tra thiết kế
 • Xây dựng công trình cấp nước
 • Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác
 • Sản xuất, kinh doanh nước tinh khiết đóng chai
 • Mau bán vật tư, máy móc chuyên ngành nước.
 • ...
Do đặc thù của ngành cung cấp nước sạch, mỗi một doanh nghiệp hoạt động cung cấp nước sạch trong một phạm vi địa lý nhất định. Cụ thể, Công ty hiện đang cung cấp nước sạch cho khu vực Quận 10, Quận 11, Phường Phú Trung – Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại địa bàn hoạt động này, Công ty không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Lịch sử hình thành:
 • Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân - trước đây là chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã được UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo quyết định số 4532/QĐ-UBND và quyết định số 6653/QĐ-UBND ngày 31/08/2005
 • Ngày 18/11/2006, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và thống nhất ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ngày 16/01/2007, Công ty đã được Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005925 và chính thức đi vào hoạt động cổ phần từ 01/02/2007
 • Ngày 22/05/2008, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - sửa đổi lần thứ I - bổ sung thêm ngành nghề hoạt động của Công ty
 • Ngày 05/12/2001, Cổ phiếu Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán Upcom với mã chứng khoán: PJS
 • Ngày 19/04/2012, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - sửa đổi lần II - thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 • Ngày 09/08/2013, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - sửa đổi lần thứ III - mã hóa và bổ sung ngành nghề hoạt động của Công ty
Ngành nghề kinh doanh:
 • Quản lý, phát triển, hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất( trên địa bàn phân theo quyết định của Tổng Công tu Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV)
 • Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng - công nghiệp ( trừ khảo sát xây dựng)
 • Lập dự án, thẩm tra thiết kế
 • Xây dựng công trình cấp nước
 • Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác
 • Sản xuất, kinh doanh nước tinh khiết đóng chai
 • Mau bán vật tư, máy móc chuyên ngành nước.
 • ...
 • Trụ sở: 86 Tân Hưng - P.12 - Q.5 - Tp.HCM
 • Điện thoại: (84.28) 3855 8410
 • Email: phuhoatan@phuwaco.com.vn
 • Website: http://www.phuwaco.com.vn
 • Tổng nhân sự: 212
 • Mã số kinh doanh: 0304796249
 • Đại diện pháp luật: Dương Văn Hòa
 • Đại diện công bố thông tin: Phạm Khương Thảo
 • Niêm yết lần đầu: 05/12/2011
 • KLCP Niêm yết: 9,000,000
 • KLCP Lưu hành: 9,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
  6,335,200
  70.39%
 • 1,267,040
  14.08%
 • Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á
  900,000
  10%
 • 1,000
  0.01%
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PJS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
PJS đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS