Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh (PKR - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tiền thân Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh là Xí nghiệp Quản lý đường sắt Phú Khánh được thành lập theo Quyết định số 879/1998/QĐ/TCCB-LĐ ngày 17/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3706000030 ngày 21/07/1998 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp.
 • Theo Quyết định số 734/2003/QĐ-GTVT ngày 20/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Xí nghiệp Quản lý Đường sắt Phú Khánh được chuyển đổi thành Công ty Quản lý Đường sắt Phú Khánh.
 • Theo Quyết định số 714/QĐ-ĐS ngày 29/06/2010 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Quản lý Đường sắt Phú Khánh  (100% vốn nhà nước) thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
 • Theo Quyết định số  3894/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý Đường sắt Phú Khánh, Công ty chuyển đổi mô hình thành Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ cổ phần chi phối và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 4200285254, đăng ký thay đổi lần thứ 2 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 08/01/2016. Vốn điều lệ tại thời điểm cổ phần hóa là 20.000.000.000 đồng.

 

Ngành nghề kinh doanh:
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 • Phá dỡ;
 • Chuẩn bị mặt bằng;
 • Lắp đặt hệ thống điện;
 • ...
Là đơn vị có bề dày truyền thống 39 năm xây dựng và phát triển, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sát, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đã thi công nghiều loại công trình khó khăn phúc tạp, yêu cầu tính kỹ thuật và thẩm mỹ cao, tạo uy tín và thương hiệu rong và ngoài ngành đường sắt. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có tác động rất lớn tới các hoạt động khai thác cơ sở hạ tầng của các đơn vị khác, đặc biệt là các đơn vị vận tải đường sắt.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tiền thân Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh là Xí nghiệp Quản lý đường sắt Phú Khánh được thành lập theo Quyết định số 879/1998/QĐ/TCCB-LĐ ngày 17/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3706000030 ngày 21/07/1998 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp.
 • Theo Quyết định số 734/2003/QĐ-GTVT ngày 20/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Xí nghiệp Quản lý Đường sắt Phú Khánh được chuyển đổi thành Công ty Quản lý Đường sắt Phú Khánh.
 • Theo Quyết định số 714/QĐ-ĐS ngày 29/06/2010 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Quản lý Đường sắt Phú Khánh  (100% vốn nhà nước) thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
 • Theo Quyết định số  3894/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý Đường sắt Phú Khánh, Công ty chuyển đổi mô hình thành Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ cổ phần chi phối và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 4200285254, đăng ký thay đổi lần thứ 2 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 08/01/2016. Vốn điều lệ tại thời điểm cổ phần hóa là 20.000.000.000 đồng.

 

Ngành nghề kinh doanh:
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 • Phá dỡ;
 • Chuẩn bị mặt bằng;
 • Lắp đặt hệ thống điện;
 • ...
 • Trụ sở: Số 2 Yesin - P. Xương Huân - TP. Nha Trang - T. Khánh Hòa
 • Điện thoại: (84.258) 382 2607
 • Email: ds.phukhanh@gmail.com
 • Website: https://duongsatphukhanh.com.vn
 • Tổng nhân sự: 726
 • Mã số kinh doanh: 4200285254
 • Đại diện pháp luật: Phạm Nguyễn Chiến
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Như Bình
 • Niêm yết lần đầu: 06/01/2017
 • KLCP Niêm yết: 2,000,000
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PKR đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
PKR đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS