Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex (PLE - UPCoM)

9.6 0 (0%) Cập nhật: 16:00 23/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu9.6 / 9.6
 • Sàn - Trần8.16 - 11.04
 • Thấp - Cao 1D9.6 - 9.6
 • Thấp - Cao 52T0 - 32.1
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa11.66 Tỷ
 • CP Lưu hành1,215,000
 • P/E45.32
 • EPS211.84
 • P/B0.72
 • PS0.79
 • BVPS13.3
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 3/2020 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Để đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây đựng đất nước, Công ty Khảo sát thiết kế được thành lập ngày 2/10/1972 theo Quyết định số 477/VT-QĐ ngày 06/9/Ỉ972 của Bộ Vật tư (nay là Bộ Công Thương) với 134 cán bộ công nhân viên (CBCNV).
 • Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhiệm vụ Bộ giao với tư cách là Viện Thiết kế, vừa mang tính cấp bách vừa mang tính định hướng, dó là triển khai thiết kế, khôi phục các công trình bị chiến tranh tàn phá, cải tạo mở rộng nâng cấp cơ sở hiện có cùng với thiết kế xây dựng mới và quy hoạch phát triển kho vật tư, kho cảng xăng dầu, xưởng, trường chuyên nghiệp và trường dạy nghề thuộc phạm vi quản lý của Bộ trong cả nước. Với lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật được bổ sung từ nguồn đào tạo trong và ngoài nước, Công ty đã thực hiện khối lượng lớn công trình cải tạo như: Tồng kho xăng dầu Nhà Bè, Đức Giang, Hảỉ Phòng và hệ thống kho vật tư. Để phù hợp với nhiệm vụ được giao, Công ty được đỗi tên lần 1 từ Công ty Khảo sát thiết kế thành Viện Thiết kế theo quyết định số 668/VT-QB ngày 23/11/1978 của Bộ Vật tư.
 • Bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ về sắp xếp doanh nghiệp, từ tháng 4/1993, Công ty trở thành doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam). Công ty được đỗi tên lần thử 2 từ Viện Thiết kế thành Công ty Thiết kế xăng dầu và dầu khí theo Quyết định số 204/TM-QĐ ngày 09/3/1993 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).
 • Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty đã mở rộng lĩnh vực hoạt động và đồi tên lần thứ ba từ Công ty Thiết kế công trình xăng dầu và dầu khí thành Công ty Tư vấn xây dựng dầu khí Petroỉimex theo Quyết định số 550/2001/QĐ-BTM ngày 25/5/2001 của Bộ Thương mại. Lĩnh vực hoạt động của Công ty không đùng lại ở khảo sát, thiết kế, mà còn thêm các dịch vụ tư vấn khác như: quy hoạch, lập dự án, giám sát thi công; không chỉ có xăng dầu mà có cả các sản phẩm hóa dầu, gas, các công trình công nghiệp và dần dụng khác.
 • Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Tư vấn xây đựng dầu khí Petroỉimex đã tiến hành cổ phần hóa theo Quyết định số 1805/2003/QĐ-BTM ngày 24/12/2003 của Bộ Thương mại và đổi tên lần thứ tư thành Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Petroìimex. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101466968 do Sở Kể hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/3/2004 với vốn điều lệ 3,6 tỷ đồng, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam là cổ đông chi phối, chiếm 51% vốn điều lệ.
 • Ngày 14/12/2020: ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 7311/ƯBCK-GSĐC chấp thuận Công ty cổ phần Tư vẩn Xây dựng Petrolimex trở thảnh công ty đại chúng.
 • Ngày 17/12/2020: Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 77/2020/GCNCP-VSD với mã chứng khoán là PLE và lượng cổ phiếu đăng ký là 1.215.000 cồ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thiết bị các công trình hoá dầu, hoá chất; kho xăng, dầu, khí hoá lỏng; công trình khí hoá lỏng công nghiệp và chung cư; cửa hàng xăng dầu; tuyến ống xăng dầu, khí hoá lỏng; công trình luyện kim, cơ khí chế tạo, công trình năng lượng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng, kho chứa vật tư; công trình tự động hoá điều khiển; công trình chiếu sáng đô thị; hệ thống an toàn phòng chống cháy nổ; công trình sử lý chất thải, công trình cấp thoát nước; công trình nông nghiệp và thuỷ lợi.
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: “ Thi công đường bãi, san nền;
 • Xây dựng nhà các loại Chi tiết: - Thi công các công trình nhà ở; công trình văn hoá; công trình giáo dục; công trình y tế; công trình thương nghiệp; nhà làm việc; khách sạn, nhà khách; nhà phục vụ giao thông; nhà phục vụ thông tin liên lạc; nội, ngoại thất công trình;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: kinh doanh thiết bị, phương tiện tồn chứa cho công trình dầu khí, công nghiệp và dân dụng;
 • Quảng cáo
 • In ấn
 • Sao chép bân ghi các loại Chi tiết: Phô tô copy
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn xây đựng cho các công trình khai thác dầu, khí; công trình hoá dầu, hoá chất; công trình kho xăng, dầu, khí hoá lỏng; công trình khí hoá lỏng công nghiệp, khí hoá lỏng chưng cư; cửa hàng xăng dầu; tuyến ống phân phối khí, xăng dầu; cảng xuất nhập xăng dầu, khí đốt, hoá chất; công trình luyện kim; công trình cơ khí chế tạo; công trình năng lượng; công trinh công nghiệp nhẹ; công trình công nghiệp thực phẩm; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng; công trình phục vụ nông nghiệp; kho chứa vật tư; công trình dường bộ; công trình thuỷ lợi; công trình cấp thoát nước; công trình xử lý chất thải; công trình chiếu sáng đô thị; công trình tự động hoá điều khiển; hệ thống an toàn phòng chống cháy nổ. Tư vấn xây dựng công trình dân dụng gồm: Nhà ở; công trình văn hoá; công trình giáo dục; công trình y tế; công trình thương nghiệp; nhà làm việc; khách sạn, nhà khách; nhà phục vụ giao thông; nhà phục vụ thông tin liên lạc. - Công việc tư vấn xây dựng cho các loại hình công trình nói trên gồm:+ Tư vấn chuẩn bị dự án: Lập quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển;+ Lập dự án đầu tư, lập báo cáo đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;+ Thẩm tra: báo cáo lập quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, lập dự án đầu tư, lập báo cáo đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;+ Tư vấn thực hiện dự án: Khảo sát địa chất, địa hình, thuỷ văn;+ Lập thiết kế lập tồng dự toán và dự toán;+ Thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán;+ Thiết kế nội, ngoại thất công trình;+ Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị;+ Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;
 • ...
PEC là công ty có kinh nghiệm hoạt động trên 45 năm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình xăng dầu, khí đốt, công trình công nghiệp và dân dụng trên phạm vi toàn quốc. PEC có quan hệ bạn hàng với hơn 300 khách hàng VN, trên 10 khách hàng nước ngoài. PEC là thành viên Hiệp hội tư vấn Xây dựng VN, có quan hệ với nhiều viện nghiên cứu, trường đại học tại VN trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng dầu khí. PEC được cán bộ ban ngành tín nhiệm giao nghiên cứu các đề tài về quy hoạch, phát triển mạng lưới xăng dầu tại VN.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Để đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây đựng đất nước, Công ty Khảo sát thiết kế được thành lập ngày 2/10/1972 theo Quyết định số 477/VT-QĐ ngày 06/9/Ỉ972 của Bộ Vật tư (nay là Bộ Công Thương) với 134 cán bộ công nhân viên (CBCNV).
 • Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhiệm vụ Bộ giao với tư cách là Viện Thiết kế, vừa mang tính cấp bách vừa mang tính định hướng, dó là triển khai thiết kế, khôi phục các công trình bị chiến tranh tàn phá, cải tạo mở rộng nâng cấp cơ sở hiện có cùng với thiết kế xây dựng mới và quy hoạch phát triển kho vật tư, kho cảng xăng dầu, xưởng, trường chuyên nghiệp và trường dạy nghề thuộc phạm vi quản lý của Bộ trong cả nước. Với lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật được bổ sung từ nguồn đào tạo trong và ngoài nước, Công ty đã thực hiện khối lượng lớn công trình cải tạo như: Tồng kho xăng dầu Nhà Bè, Đức Giang, Hảỉ Phòng và hệ thống kho vật tư. Để phù hợp với nhiệm vụ được giao, Công ty được đỗi tên lần 1 từ Công ty Khảo sát thiết kế thành Viện Thiết kế theo quyết định số 668/VT-QB ngày 23/11/1978 của Bộ Vật tư.
 • Bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ về sắp xếp doanh nghiệp, từ tháng 4/1993, Công ty trở thành doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam). Công ty được đỗi tên lần thử 2 từ Viện Thiết kế thành Công ty Thiết kế xăng dầu và dầu khí theo Quyết định số 204/TM-QĐ ngày 09/3/1993 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).
 • Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty đã mở rộng lĩnh vực hoạt động và đồi tên lần thứ ba từ Công ty Thiết kế công trình xăng dầu và dầu khí thành Công ty Tư vấn xây dựng dầu khí Petroỉimex theo Quyết định số 550/2001/QĐ-BTM ngày 25/5/2001 của Bộ Thương mại. Lĩnh vực hoạt động của Công ty không đùng lại ở khảo sát, thiết kế, mà còn thêm các dịch vụ tư vấn khác như: quy hoạch, lập dự án, giám sát thi công; không chỉ có xăng dầu mà có cả các sản phẩm hóa dầu, gas, các công trình công nghiệp và dần dụng khác.
 • Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Tư vấn xây đựng dầu khí Petroỉimex đã tiến hành cổ phần hóa theo Quyết định số 1805/2003/QĐ-BTM ngày 24/12/2003 của Bộ Thương mại và đổi tên lần thứ tư thành Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Petroìimex. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101466968 do Sở Kể hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/3/2004 với vốn điều lệ 3,6 tỷ đồng, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam là cổ đông chi phối, chiếm 51% vốn điều lệ.
 • Ngày 14/12/2020: ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 7311/ƯBCK-GSĐC chấp thuận Công ty cổ phần Tư vẩn Xây dựng Petrolimex trở thảnh công ty đại chúng.
 • Ngày 17/12/2020: Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 77/2020/GCNCP-VSD với mã chứng khoán là PLE và lượng cổ phiếu đăng ký là 1.215.000 cồ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thiết bị các công trình hoá dầu, hoá chất; kho xăng, dầu, khí hoá lỏng; công trình khí hoá lỏng công nghiệp và chung cư; cửa hàng xăng dầu; tuyến ống xăng dầu, khí hoá lỏng; công trình luyện kim, cơ khí chế tạo, công trình năng lượng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng, kho chứa vật tư; công trình tự động hoá điều khiển; công trình chiếu sáng đô thị; hệ thống an toàn phòng chống cháy nổ; công trình sử lý chất thải, công trình cấp thoát nước; công trình nông nghiệp và thuỷ lợi.
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: “ Thi công đường bãi, san nền;
 • Xây dựng nhà các loại Chi tiết: - Thi công các công trình nhà ở; công trình văn hoá; công trình giáo dục; công trình y tế; công trình thương nghiệp; nhà làm việc; khách sạn, nhà khách; nhà phục vụ giao thông; nhà phục vụ thông tin liên lạc; nội, ngoại thất công trình;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: kinh doanh thiết bị, phương tiện tồn chứa cho công trình dầu khí, công nghiệp và dân dụng;
 • Quảng cáo
 • In ấn
 • Sao chép bân ghi các loại Chi tiết: Phô tô copy
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn xây đựng cho các công trình khai thác dầu, khí; công trình hoá dầu, hoá chất; công trình kho xăng, dầu, khí hoá lỏng; công trình khí hoá lỏng công nghiệp, khí hoá lỏng chưng cư; cửa hàng xăng dầu; tuyến ống phân phối khí, xăng dầu; cảng xuất nhập xăng dầu, khí đốt, hoá chất; công trình luyện kim; công trình cơ khí chế tạo; công trình năng lượng; công trinh công nghiệp nhẹ; công trình công nghiệp thực phẩm; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng; công trình phục vụ nông nghiệp; kho chứa vật tư; công trình dường bộ; công trình thuỷ lợi; công trình cấp thoát nước; công trình xử lý chất thải; công trình chiếu sáng đô thị; công trình tự động hoá điều khiển; hệ thống an toàn phòng chống cháy nổ. Tư vấn xây dựng công trình dân dụng gồm: Nhà ở; công trình văn hoá; công trình giáo dục; công trình y tế; công trình thương nghiệp; nhà làm việc; khách sạn, nhà khách; nhà phục vụ giao thông; nhà phục vụ thông tin liên lạc. - Công việc tư vấn xây dựng cho các loại hình công trình nói trên gồm:+ Tư vấn chuẩn bị dự án: Lập quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển;+ Lập dự án đầu tư, lập báo cáo đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;+ Thẩm tra: báo cáo lập quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, lập dự án đầu tư, lập báo cáo đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;+ Tư vấn thực hiện dự án: Khảo sát địa chất, địa hình, thuỷ văn;+ Lập thiết kế lập tồng dự toán và dự toán;+ Thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán;+ Thiết kế nội, ngoại thất công trình;+ Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị;+ Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;
 • ...
 • Trụ sở: Số 149 - Đường Trường Chinh - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3869 4252
 • Email: infor@pec.com.vn
 • Website: http://pec.petrolimex.com.vn
 • Tổng nhân sự: 59
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Dương Đức Toàn
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
 • Niêm yết lần đầu: 07/01/2021
 • KLCP Niêm yết: 1,215,000
 • KLCP Lưu hành: 1,215,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PLE đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
PLE đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS