Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (PMW - UPCoM)

30 0 (0%) Cập nhật: 16:00 23/02/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu30 / 30
 • Sàn - Trần25.5 - 34.5
 • Thấp - Cao 1D30 - 30
 • Thấp - Cao 52T24.6 - 33
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóa1,499.99 Tỷ
 • CP Lưu hành49,999,832
 • P/E13.02
 • EPS2,304.87
 • P/B2.57
 • PS4.39
 • BVPS11.69
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành:
 • Công ty Cổ phần cấp nước Phú Mỹ được thành lập theo Quyết định SCI 6023/QD.UB ngày 27 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp cấp nước Phú Mỹ trực thuộc Công ty cấp nước tinh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu).
 • Ngày 01/01/2005 Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần với tên Công ty là: Công ty Cổ phần cấp nước Phú Mỹ tinh Bà Rịa - Vũng Tàu, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500677525 do Sở Ke hoạch & Đầu tư tinh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày lần đầu 29/11/2004 với vốn điều lệ là 24.578.000.000 đồng; cấp thay đổi lần 12 ngày 23/05/2019 với vốn điều lệ là 300.000.000.000 đồng.
 • Ngày 30/12/2016 Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ. 
 • Ngày 02/01/2008, Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ được ủy ban Chứng khoán Nhà nước (ƯBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng.
 • Ngày 06/06/2019, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 27/2019/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 30.000.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các vật tư, trang thiết bị về ngành nước
Đến nay, Công ty có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp nước. Trong quá trình phát triển, Công ty đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, tạo dựng uy tín đối với các đối tác khách hàng. Ngoài ra, Công ty còn thành lập CTCP Cấp nước Châu Đức và góp vốn đầu tư dài hạn vào Công ty CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu. Điều này góp phần giúp Công ty tạo thế ổn định vững chắc, đảm bảo cấp nước an toàn trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Quá trình hình thành:
 • Công ty Cổ phần cấp nước Phú Mỹ được thành lập theo Quyết định SCI 6023/QD.UB ngày 27 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp cấp nước Phú Mỹ trực thuộc Công ty cấp nước tinh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu).
 • Ngày 01/01/2005 Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần với tên Công ty là: Công ty Cổ phần cấp nước Phú Mỹ tinh Bà Rịa - Vũng Tàu, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500677525 do Sở Ke hoạch & Đầu tư tinh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày lần đầu 29/11/2004 với vốn điều lệ là 24.578.000.000 đồng; cấp thay đổi lần 12 ngày 23/05/2019 với vốn điều lệ là 300.000.000.000 đồng.
 • Ngày 30/12/2016 Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ. 
 • Ngày 02/01/2008, Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ được ủy ban Chứng khoán Nhà nước (ƯBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng.
 • Ngày 06/06/2019, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 27/2019/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 30.000.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các vật tư, trang thiết bị về ngành nước
 • Trụ sở: Số 02 Đường Độc Lập - KP. Tân Ngọc - P. Phú Mỹ - TX. Phú Mỹ - T. Bà Rịa Vũng Tàu
 • Điện thoại: (84.254) 3876576
 • Email: capnuocphumy@pmw.vn
 • Website: http://www.pmw.vn
 • Tổng nhân sự: 61
 • Mã số kinh doanh: 3500677525
 • Đại diện pháp luật: Phạm Tấn Luận
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Tân Long
 • Niêm yết lần đầu: 17/07/2019
 • KLCP Niêm yết: 49,999,832
 • KLCP Lưu hành: 49,999,832

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PMW đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
PMW đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Cấp nước Châu Đức 200 62.5
  31.25
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Cấp nước Châu Đức Vốn điều lệ: 200 Vốn góp: 62.5 Tỉ lệ sở hữu: 31.25
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS