Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PND - UPCoM)

6.9 0 (0%) Cập nhật: 16:00 23/02/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu6.9 / 6.9
 • Sàn - Trần5.87 - 7.93
 • Thấp - Cao 1D6.9 - 6.9
 • Thấp - Cao 52T0 - 16.4
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.02%
 • Nhóm ngành Hàng tiêu dùng và trang trí
 • Vốn hóa46 Tỷ
 • CP Lưu hành6,666,666
 • P/E21.43
 • EPS322.04
 • P/B1.15
 • PS0.05
 • BVPS6.02
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 1/2017 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành
 • CTCP Xăng dầu dầu khí Nam Định (PV OIL Nam Định) là đơn vị thành viên của TCT Dầu Việt Nam (PV OIL), tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định trực thuộc TCT CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) được thành lập theo quyết định số 744/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2001 của HĐQT TCT Dầu khí Việt Nam (nay là Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, VĐL ban đầu của xí nghiệp là 15.000.000.000 đồng.
 • Việc thành lập Xí nghiệp Kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định với mục tiêu triển khai và thực hiện chiến lược khâu sau của ngành Dầu khí nghĩa là xây dựng mạng lưới tiêu thụ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí từ nguồn nhập khẩu và từ các nhà máy lọc hóa dầu trong nước.
 • Thực hiện tiến trình cổ phần hóa theo mô hình Công ty mẹ - con, ngày 19/03/2007, Hội đồng quản trị TCT Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí đã có quyết định số 33/QĐ-DVKT thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định tiền thân là Xí nghiệp KDSP dầu khí Nam Định với VĐL là 15.000.000.000 đồng.
 • Thực hiện Nghị quyết số 1158/NQ-DKVN ngày 21/04/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc đồng ý chủ trương để PV OIL mua lại toàn bộ cơ sở vật chất liên quan đến kinh doanh xăng dầu của PTSC. Ngày 01/07/2009, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu Khí Nam Định được chuyển đổi chủ sở hữu từ TCT PTSC sang TCT PV OIL. Ngày 03/07/2009 TCT Dầu Việt Nam ra quyết định số 1405/QĐ-DVVN về việc đổi tên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định thành Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định.
 • Thực hiện chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình hoạt động sang CTCP đối với các đơn vị thành viên của PV OIL, ngày 15/11/2010 CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định được thành lập tại ĐHCĐ lần thứ nhất, VĐL là 50.000.000.000 đồng.
 • Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 245/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2014 của CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ/ĐHĐCĐBT ngày 11/03/2014 của CTCP Vật tư xăng dầu PETEC, giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 99/GCN-UBCK ngày 10/11/2014 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600759399 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp, công ty nhận sáp nhập PETROMAT và chính thức hoạt động từ ngày 06/01/2015, VĐL là 66.666.660.000 đồng.
 • Hiện tại CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định hoạt động theo Giấy CNĐKKD số 0600759399 do sở KH&ĐT tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 30/11/20110 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 05/01/2015, VĐL thực góp là 66.666.660.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh, vận chuyển các sản phẩm xăng, dầu ...
Sau hơn 5 năm hoạt động dưới hình thức CTCP với thương hiệu PV OIL Nam Định, Công ty đã có những bước tăng trưởng đáng kể. Năm 2015 đánh dấu giai đoạn bước ngoặt của PV OIL Nam Định với việc Công ty đã thực hiện thành công việc sáp nhập CTCP Vật tư Xăng dầu PETEC, vốn điều lệ, hệ thống cơ sở vật chất và con người của Công ty được nâng cấp và mở rộng. Hệ thống cơ sở Vật chất của Công ty tương đối đồng bộ từ kho, phương tiện vận chuyển xăng dầu đến các cửa hàng xăng dầu, đặc biệt là công ty có mạng lưới bán lẻ tương đối lớn và trải rộng trên địa bàn 3 tỉnh, với 25 CHXD, thời điển hiện tại công ty có 28 CHXD.
Lịch sử hình thành
 • CTCP Xăng dầu dầu khí Nam Định (PV OIL Nam Định) là đơn vị thành viên của TCT Dầu Việt Nam (PV OIL), tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định trực thuộc TCT CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) được thành lập theo quyết định số 744/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2001 của HĐQT TCT Dầu khí Việt Nam (nay là Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, VĐL ban đầu của xí nghiệp là 15.000.000.000 đồng.
 • Việc thành lập Xí nghiệp Kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định với mục tiêu triển khai và thực hiện chiến lược khâu sau của ngành Dầu khí nghĩa là xây dựng mạng lưới tiêu thụ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí từ nguồn nhập khẩu và từ các nhà máy lọc hóa dầu trong nước.
 • Thực hiện tiến trình cổ phần hóa theo mô hình Công ty mẹ - con, ngày 19/03/2007, Hội đồng quản trị TCT Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí đã có quyết định số 33/QĐ-DVKT thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định tiền thân là Xí nghiệp KDSP dầu khí Nam Định với VĐL là 15.000.000.000 đồng.
 • Thực hiện Nghị quyết số 1158/NQ-DKVN ngày 21/04/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc đồng ý chủ trương để PV OIL mua lại toàn bộ cơ sở vật chất liên quan đến kinh doanh xăng dầu của PTSC. Ngày 01/07/2009, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu Khí Nam Định được chuyển đổi chủ sở hữu từ TCT PTSC sang TCT PV OIL. Ngày 03/07/2009 TCT Dầu Việt Nam ra quyết định số 1405/QĐ-DVVN về việc đổi tên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định thành Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định.
 • Thực hiện chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình hoạt động sang CTCP đối với các đơn vị thành viên của PV OIL, ngày 15/11/2010 CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định được thành lập tại ĐHCĐ lần thứ nhất, VĐL là 50.000.000.000 đồng.
 • Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 245/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2014 của CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ/ĐHĐCĐBT ngày 11/03/2014 của CTCP Vật tư xăng dầu PETEC, giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 99/GCN-UBCK ngày 10/11/2014 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600759399 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp, công ty nhận sáp nhập PETROMAT và chính thức hoạt động từ ngày 06/01/2015, VĐL là 66.666.660.000 đồng.
 • Hiện tại CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định hoạt động theo Giấy CNĐKKD số 0600759399 do sở KH&ĐT tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 30/11/20110 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 05/01/2015, VĐL thực góp là 66.666.660.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh, vận chuyển các sản phẩm xăng, dầu ...
 • Trụ sở: Số 36 Phùng Khắc Khoan – P. Trường Thi – Tp.Nam Định – T. Nam Định
 • Điện thoại: (84.35) 0386 3650
 • Email: pvoilnamdinh@namdinh.pvoil.vn
 • Website: http://www.pvoilnamdinh.com.vn
 • Tổng nhân sự: 224
 • Mã số kinh doanh: 0600759399
 • Đại diện pháp luật: Tôn Quốc Bình
 • Đại diện công bố thông tin: Trần Xuân Hạnh
 • Niêm yết lần đầu: 20/02/2017
 • KLCP Niêm yết: 6,666,666
 • KLCP Lưu hành: 6,666,666

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PND đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
PND đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS