Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (PNT - UPCoM)

7.5 0 (0%) Cập nhật: 16:00 19/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu7.5 / 7.5
 • Sàn - Trần6.38 - 8.62
 • Thấp - Cao 1D7.5 - 7.5
 • Thấp - Cao 52T4.7 - 7.8
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.08%
 • Nhóm ngành Bất động sản
 • Vốn hóa69.62 Tỷ
 • CP Lưu hành9,282,272
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/B0.61
 • PSN/A
 • BVPS12.39
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Các giai đoạn hình thành và phát triển của Công ty:
 • Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận (1989 - 1993): Năm 1989, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận được thành lập đánh dấu giai đoạn khởi đầu của đơn vị sự nghiệp (Ban Quản lý dự án Quận Phú Nhuận) chuyển sang làm kinh tế theo Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/01/1989 của UBND Quận Phú Nhuận.
 • Doanh nghiệp nhà nước Công ty Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận (1993 - 2005): 
- Từ 1993, Công ty Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận trực thuộc UBND Quận Phú Nhuận được thành lập theo Quyết định 71/QĐ-UB ngày 09/03/1993 của UBND Tp.HCM (thực hiện Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của HĐBT về việc thành lập và giải thể DNNN để phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị) trên cơ sở chuyển đổi hình thức hoạt động từ Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận.
- Tháng 12/1997, Công ty Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận trở thành thành viên của Tổng Công
ty Xây dựng Sài Gòn theo Quyết định số 621/QĐ-UB-KT ngày 31/12/1996 của UBND Tp.HCM (thực hiện Quyết định 90/TTG ngày 07/3/1994 của Chính phủ về việc sắp xếp lại DNNN theo mô hình Tổng Công ty).
 • Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (từ 09/2005 đến nay): Năm 2005, thực hiện chủ trương cổ phần hóa DNNN, Công ty Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận, hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4103003847 ngày 19/09/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Lĩnh vực hoạt động:
 • Đầu tư dự án
 • Thi công xây dựng
 • Tư vấn thiết kế
 • Dịch vụ BĐS
Từ những ngày đầu thành lập, Công ty không chỉ kinh doanh bất động sản thông qua các dự án khu dân cư, khu đô thị mới, các cao ốc mà còn là đơn vị thiết kế, thi công xây lắp có uy tín và có nhiều kinh nghiệm đối với các công trình cao tầng và hạ tầng kỹ thuật, trong đó đã thực hiện thànhcông dự án Khu dân cư Rạch Miễu với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.Hiện nay mặc dù tình hình có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen nhau, Công ty vẫn xác định đầu tư dự án và kinh doanh bất động sản là hoạt động trọng tâm, bên cạnh đó không ngừng phát triển hoạt động dịch vụ bất động sản, thiết kế, thi công xây lắp, trang trí nội thất, sản xuất-cungứng vật liệu xây dựng… mở rộng dần địa bàn hoạt động, tạo dựng PNTECHCONS luôn là thương hiệu mạnh đảm bảo thực hiện tiêu chí Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả.
Các giai đoạn hình thành và phát triển của Công ty:
 • Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận (1989 - 1993): Năm 1989, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận được thành lập đánh dấu giai đoạn khởi đầu của đơn vị sự nghiệp (Ban Quản lý dự án Quận Phú Nhuận) chuyển sang làm kinh tế theo Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/01/1989 của UBND Quận Phú Nhuận.
 • Doanh nghiệp nhà nước Công ty Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận (1993 - 2005): 
- Từ 1993, Công ty Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận trực thuộc UBND Quận Phú Nhuận được thành lập theo Quyết định 71/QĐ-UB ngày 09/03/1993 của UBND Tp.HCM (thực hiện Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của HĐBT về việc thành lập và giải thể DNNN để phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị) trên cơ sở chuyển đổi hình thức hoạt động từ Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận.
- Tháng 12/1997, Công ty Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận trở thành thành viên của Tổng Công
ty Xây dựng Sài Gòn theo Quyết định số 621/QĐ-UB-KT ngày 31/12/1996 của UBND Tp.HCM (thực hiện Quyết định 90/TTG ngày 07/3/1994 của Chính phủ về việc sắp xếp lại DNNN theo mô hình Tổng Công ty).
 • Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (từ 09/2005 đến nay): Năm 2005, thực hiện chủ trương cổ phần hóa DNNN, Công ty Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận, hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4103003847 ngày 19/09/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Lĩnh vực hoạt động:
 • Đầu tư dự án
 • Thi công xây dựng
 • Tư vấn thiết kế
 • Dịch vụ BĐS
 • Trụ sở: Lầu 2 lô C - Cao ốc Pntechcons - Số 48 Hoa Sứ - P. 7 - Q. Phú Nhuận - Tp. HCM
 • Điện thoại: (84.28) 3517 3674 - 3517 3675
 • Email: pntc@pntechcons.com.vn
 • Website: https://pntechcons.com.vn
 • Tổng nhân sự: 29
 • Mã số kinh doanh: 0300428854
 • Đại diện pháp luật: Ngô Như Hùng
 • Đại diện công bố thông tin: Ngô Như Hùng
 • Niêm yết lần đầu: 12/01/2017
 • KLCP Niêm yết: 9,282,802
 • KLCP Lưu hành: 9,282,272

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PNT đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
PNT đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS