Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QCC - UPCoM)

10 0 (0%) Cập nhật: 16:00 22/02/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu10 / 10
 • Sàn - Trần8.5 - 11.5
 • Thấp - Cao 1D10 - 10
 • Thấp - Cao 52T0 - 13.2
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.77%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa13.3 Tỷ
 • CP Lưu hành1,329,700
 • P/E7.75
 • EPS1,291.14
 • P/B0.62
 • PS0.71
 • BVPS16.1
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 2/2014 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành:
 • Ngày 25/01/2002, Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QTC) được thành lập.
 • Ngày 26/02/2002, Chi nhánh Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện
 • Quảng Nam tại Đà Nẵng được thành lập.
 • Ngày 23/9/2003, Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Bưu điện trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được thành lập .
 • Ngày 08/10/2003 nâng vốn điều lệ của Công ty từ 3,5 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng.
 • Ngày 17/4/2006, Đổi tên Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Bưu điện trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thành Xí nghiệp QTC I trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam.
 • Ngày 17/4/2006, Xí nghiệp QTC III - Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại Quảng Ngãi được thành lập.
 • Ngày 21/4/2006, Xí nghiệp QTC II - Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại Đà Nẵng được thành lập.
 • Ngày 25/05/2006 nâng vốn điều lệ của Công ty từ 5 tỷ đồng lên 7 tỷ đồng.
 • Ngày 05/4/2007, Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Bưu điện trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được thành lập.
 • Ngày 24/05/2007 nâng vốn điều lệ của Công ty từ 7 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng.
 • Ngày 01/6/2007, tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam và giải thể Xí nghiệp QTC II - Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại Đà Nẵng.
 • Ngày 01/6/2007, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được thành lập
 • Ngày 18/6/2007, Chi nhánh Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại tỉnh Khánh Hòa được thành lập.
 • Ngày 18/01/2008, Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được Cục sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu được bảo hộ Logo “QTC”.
 • Ngày 19/6/2009, Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại Đà Nẵng được thành lập.
 • Ngày 28/4/2009, tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam và giải thể Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam.
 • Ngày 08/5/2009, Phòng đo kiểm viễn thông thuộc Công cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được thành lập.
 • Ngày 01/7/2009, tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam và giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại Đà Nẵng.
 • Ngày 06/10/2010, Mã cổ phiếu (QCC) của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam chính thức giao dịch trên sàn Hà Nội (HNX).
 • Ngày 15/10/2010, tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam và giải thể Văn phòng đại diện Công ty  cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại Đà Nẵng.
 • Ngày 28/12/2011, tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam và giải thể Xí nghiệp QTC I, Xí nghiệp QTC III trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam.
 • Ngày 28/12/2012, tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam và giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại tỉnh Khánh Hòa.
 • Ngày 26/05/2014, cổ phiếu QCC chính thức hủy niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Ngày 30/5/2014, cổ phiếu QCC của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được chấp thuận đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 286/QĐ-SGDHN.
 • Ngày 06/6/2014, cổ phiếu QCC của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam chính thức giao dịch trên sàn Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Thông báo số 487/TB-SGDHN ngày 30/5/2014
 • Từ 25/04/2016: Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Thi công các công trình xây lắp bưu chính- viễn thông, cơ, điện và điện lạnh, công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, các công trình về phát thanh, truyền hình.
 • Dịch vụ đo kiểm viễn thông
 • Kinh doanh nhà, đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng, nhà đất
 • Sản xuất sản phẩm cột bê tông ly tâm, cấu kiện bê tông
 • Tư vấn kỹ thuật, lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm tra, chuyển giao k ỹ thuật công nghệ chuyên ngành bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, điện lạnh và tin học
 • Buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bảo trì, bảo dưỡng, h ỗ trợ vận hành các thiết bị bưu c hính, viễn thông, cơ, điện và điện lạnh, các thiết bị viễn thông tin học
 • Mua bán thiết bị cơ, điện, điện lạnh
Thị phần xây lắp của QTC trong Tập đoàn Bưu chính - Viễn Thông Việt Nam chiếm tỷ lệ nhỏ.Do vẫn còn những yếu tố độc quyền Nhà nước trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, xu hướng cạnh tranh của thị trường xây lắp bưu chính viễn thông trong 5 năm tới là cạnh tranh giữa các đơn vị xây lắp chuyên ngành trong nước.QTC là một trong số ít đơn vị xây lắp Bưu chính - Viễn Thông có truyền thống, có đội ngũ công nhân kỹ thuật cao, đủ năng lực thi công các công trình viễn thông hiện đại, là một doanh nghiệp có địa bàn hoạt động rộng trên các tỉnh Miền trung Tây nguyên về lĩnh vực xây lắp các công trình Viễn thông.
Quá trình hình thành:
 • Ngày 25/01/2002, Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QTC) được thành lập.
 • Ngày 26/02/2002, Chi nhánh Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện
 • Quảng Nam tại Đà Nẵng được thành lập.
 • Ngày 23/9/2003, Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Bưu điện trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được thành lập .
 • Ngày 08/10/2003 nâng vốn điều lệ của Công ty từ 3,5 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng.
 • Ngày 17/4/2006, Đổi tên Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Bưu điện trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thành Xí nghiệp QTC I trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam.
 • Ngày 17/4/2006, Xí nghiệp QTC III - Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại Quảng Ngãi được thành lập.
 • Ngày 21/4/2006, Xí nghiệp QTC II - Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại Đà Nẵng được thành lập.
 • Ngày 25/05/2006 nâng vốn điều lệ của Công ty từ 5 tỷ đồng lên 7 tỷ đồng.
 • Ngày 05/4/2007, Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Bưu điện trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được thành lập.
 • Ngày 24/05/2007 nâng vốn điều lệ của Công ty từ 7 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng.
 • Ngày 01/6/2007, tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam và giải thể Xí nghiệp QTC II - Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại Đà Nẵng.
 • Ngày 01/6/2007, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được thành lập
 • Ngày 18/6/2007, Chi nhánh Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại tỉnh Khánh Hòa được thành lập.
 • Ngày 18/01/2008, Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được Cục sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu được bảo hộ Logo “QTC”.
 • Ngày 19/6/2009, Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại Đà Nẵng được thành lập.
 • Ngày 28/4/2009, tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam và giải thể Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam.
 • Ngày 08/5/2009, Phòng đo kiểm viễn thông thuộc Công cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được thành lập.
 • Ngày 01/7/2009, tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam và giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại Đà Nẵng.
 • Ngày 06/10/2010, Mã cổ phiếu (QCC) của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam chính thức giao dịch trên sàn Hà Nội (HNX).
 • Ngày 15/10/2010, tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam và giải thể Văn phòng đại diện Công ty  cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại Đà Nẵng.
 • Ngày 28/12/2011, tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam và giải thể Xí nghiệp QTC I, Xí nghiệp QTC III trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam.
 • Ngày 28/12/2012, tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam và giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại tỉnh Khánh Hòa.
 • Ngày 26/05/2014, cổ phiếu QCC chính thức hủy niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Ngày 30/5/2014, cổ phiếu QCC của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được chấp thuận đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 286/QĐ-SGDHN.
 • Ngày 06/6/2014, cổ phiếu QCC của Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam chính thức giao dịch trên sàn Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Thông báo số 487/TB-SGDHN ngày 30/5/2014
 • Từ 25/04/2016: Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Thi công các công trình xây lắp bưu chính- viễn thông, cơ, điện và điện lạnh, công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, các công trình về phát thanh, truyền hình.
 • Dịch vụ đo kiểm viễn thông
 • Kinh doanh nhà, đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng, nhà đất
 • Sản xuất sản phẩm cột bê tông ly tâm, cấu kiện bê tông
 • Tư vấn kỹ thuật, lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm tra, chuyển giao k ỹ thuật công nghệ chuyên ngành bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, điện lạnh và tin học
 • Buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bảo trì, bảo dưỡng, h ỗ trợ vận hành các thiết bị bưu c hính, viễn thông, cơ, điện và điện lạnh, các thiết bị viễn thông tin học
 • Mua bán thiết bị cơ, điện, điện lạnh
 • Trụ sở: Đường Phan Bội Châu - P.Tân Thạnh - Tp.Tam Kỳ - T.Quảng Nam
 • Điện thoại: (84.235) 381 1811 - 381 1777
 • Email: ceo@qtc.com.vn
 • Website: http://www.qtc.vn
 • Tổng nhân sự: 19
 • Mã số kinh doanh: 4000364082
 • Đại diện pháp luật: Trần Hoài Thanh
 • Đại diện công bố thông tin: Trần Hoài Thanh
 • Niêm yết lần đầu: 06/06/2014
 • KLCP Niêm yết: 1,500,000
 • KLCP Lưu hành: 1,329,700

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
QCC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
QCC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng QTC 1 0.4
  40
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng QTC Vốn điều lệ: 1 Vốn góp: 0.4 Tỉ lệ sở hữu: 40
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS