Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn (QLD - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, tiền thân là Đoạn Quản lý đường bộ Lạng Sơn được thành lập năm 1962.
 • Thực hiện theo QĐ số 2436/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Công ty QL & SCĐB Lạng Sơn tiến hành cổ phẩn hoá Công ty theo phương án nhà nước chiếm 51% cổ phần chi phối. Ngày 10/4/2009 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với vốn điều lệ là 12.074.000.000 đồng, nhà nước chiếm giữ số vốn trên 73,33 % vốn điều lệ trong toàn Công ty. Công ty được cấp Giấy Chứng nhận ĐKDN số 4900219747 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 10 tháng 04 năm 2009, đăng ký thay đối lần thứ 5 ngày 28 tháng 04 năm 2016 với số vốn điều lệ là 12.074.000.000 đồng.
 • Ngày 22/09/2017, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán số 182/2017/GCNCP-VSD.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Đầu tư, xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, điện, thủy
 • Duy tu, quản lý, bảo trì cơ sở hạ tầng đường bộ, tổ chức thu phí đường bộ
 • Khai thác, sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, Sản xuất bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa
 • Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công;
 • Gia công cầu thép và các sản phẩm cơ khí;
 • Kinh doanh vận tải bằng đường bộ.
Với ngành nghề chính là xây dựng và sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, Công ty là đơn vị uy tín hàng đầu được Sở giao thông vận tải Lạng Sơn tin tưởng giao cho quản lý 1000km đường trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Công ty ngày càng phấn đấu nâng cao chất lượng thi công, mở rộng khu vực địa bàn hoạt động, khẳng định, đưa Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp cso danh tiếng trong ngành giao thông, trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, tiền thân là Đoạn Quản lý đường bộ Lạng Sơn được thành lập năm 1962.
 • Thực hiện theo QĐ số 2436/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Công ty QL & SCĐB Lạng Sơn tiến hành cổ phẩn hoá Công ty theo phương án nhà nước chiếm 51% cổ phần chi phối. Ngày 10/4/2009 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với vốn điều lệ là 12.074.000.000 đồng, nhà nước chiếm giữ số vốn trên 73,33 % vốn điều lệ trong toàn Công ty. Công ty được cấp Giấy Chứng nhận ĐKDN số 4900219747 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 10 tháng 04 năm 2009, đăng ký thay đối lần thứ 5 ngày 28 tháng 04 năm 2016 với số vốn điều lệ là 12.074.000.000 đồng.
 • Ngày 22/09/2017, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán số 182/2017/GCNCP-VSD.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Đầu tư, xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, điện, thủy
 • Duy tu, quản lý, bảo trì cơ sở hạ tầng đường bộ, tổ chức thu phí đường bộ
 • Khai thác, sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, Sản xuất bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa
 • Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công;
 • Gia công cầu thép và các sản phẩm cơ khí;
 • Kinh doanh vận tải bằng đường bộ.
 • Trụ sở: Số 257 Trần Quang Khải - P. Chi Lăng - Tp. Lạng Sơn - T. Lạng Sơn
 • Điện thoại: (0205) 3811 605
 • Email: ctyqlxdgtls@gmail.com
 • Website: https://quanlyxaydunggiaothonglangson.com
 • Tổng nhân sự: 134
 • Mã số kinh doanh: 4900219747
 • Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Tuân
 • Đại diện công bố thông tin: Phạm Hữu Tuân
 • Niêm yết lần đầu: 05/01/2017
 • KLCP Niêm yết: 1,207,400
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
QLD đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
QLD đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS