Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai (RLC - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty TNHH một thành viên Đường bộ Lào Cai được tái thành lập từ năm 1965 tiền thân là Đoạn bảo dưỡng đường bộ 3 và Đoạn bảo dưỡng đường bộ 4 thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ.
 • Ngày 8/7/1994 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số: 172/QĐ-UB về việc xếp hạng 3/4 (hạng III) cho 02 đơn vị sự nghiệp giao thông là Đoạn bảo dưỡng đường bộ 1 Lào Cai và Đoạn bảo dưỡng đường bộ 11 Lào Cai
 • Ngày 01/10/2004, Công ty quản lý và xây dựng đường bộ Lào Cai được thành lập tại Quyết định số: 514/QĐ-UB ngày 17/9/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị Đoạn bảo dường đường bộ ĩ Lào Cai và Đoạn bảo dường đường bộ 11 Lào Cai và giữ nguyên doanh nghiệp hạng III.
 • Ngày 01/10/2010, Công ty TNHH một thành viên đường bộ Lào Cai dược thành lập theo Quyết định số: 1060/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án chuyến đối Công ty quản lý và xây dựng đường bộ Lào Cai thành Công ty TNHH một thành viên đường bộ Lào Cai và giữ nguyên doanh nghiệp hạng III.
 • Đến năm 2013, Công ty TNHP1 MTV Quán lý và xây dựng đường bộ Lào Cai trở thành doanh nghiệp hạng II.
 • Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ Lào Cai chuyến thành Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai căn cứ theo Quyết định sổ 4343/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ Lào Cai.
 • Ngày 31/12/2015, Công ty TNHH MTV Quán lý và xây dựng đường bộ Lào Cai đã tố chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương với tổng số cố phần chào bán: 320.745 cổ phần.
 • Kể từ ngày 29/02/2016, Công ty dược cấp Giấy chứng nhận kinh doanh số 5300216753 thay đối lần 2 , chính thức hoạt động dưới mô hình Công ty cố phần với vốn điều lệ là 11.386.890.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Xây dựng công trình dường bộ
 • Xây dựng, tái thiết và sửa chữa lớn công trình: Giao thông dường bộ, đường thủy, công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi,...
 • Khai thác, sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
 • Cho thuê máy thi công công trình, cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng làm việc.
 • Kinh doanh dịch vụ: Nhà nghỉ, nhà khách, ăn uống Kinh doanh vận tải.
Công ty là một trong số các công ty xây dựng giao thông, công nghiệp, dân dụng đã có uy tín. Sau khi cơ cấu lại doanh nghiệp. Công ty sẽ giữ một thị phần đáng kể trong thị trường xây dựng cầu, đường bộ ở địa bàn tỉnh Lào Cai và luôn luôn có sức cạnh tranh, Công ty có ban lãnh đạo tâm huyết tài năng, có dội ngũ cán bộ công nhân viên năng lực, giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó Công ty còn có truyền thống đoàn kết, luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ - tài chính của Công ty lành mạnh, không có nợ vay ngân hàng...
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty TNHH một thành viên Đường bộ Lào Cai được tái thành lập từ năm 1965 tiền thân là Đoạn bảo dưỡng đường bộ 3 và Đoạn bảo dưỡng đường bộ 4 thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ.
 • Ngày 8/7/1994 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số: 172/QĐ-UB về việc xếp hạng 3/4 (hạng III) cho 02 đơn vị sự nghiệp giao thông là Đoạn bảo dưỡng đường bộ 1 Lào Cai và Đoạn bảo dưỡng đường bộ 11 Lào Cai
 • Ngày 01/10/2004, Công ty quản lý và xây dựng đường bộ Lào Cai được thành lập tại Quyết định số: 514/QĐ-UB ngày 17/9/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị Đoạn bảo dường đường bộ ĩ Lào Cai và Đoạn bảo dường đường bộ 11 Lào Cai và giữ nguyên doanh nghiệp hạng III.
 • Ngày 01/10/2010, Công ty TNHH một thành viên đường bộ Lào Cai dược thành lập theo Quyết định số: 1060/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án chuyến đối Công ty quản lý và xây dựng đường bộ Lào Cai thành Công ty TNHH một thành viên đường bộ Lào Cai và giữ nguyên doanh nghiệp hạng III.
 • Đến năm 2013, Công ty TNHP1 MTV Quán lý và xây dựng đường bộ Lào Cai trở thành doanh nghiệp hạng II.
 • Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ Lào Cai chuyến thành Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai căn cứ theo Quyết định sổ 4343/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ Lào Cai.
 • Ngày 31/12/2015, Công ty TNHH MTV Quán lý và xây dựng đường bộ Lào Cai đã tố chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương với tổng số cố phần chào bán: 320.745 cổ phần.
 • Kể từ ngày 29/02/2016, Công ty dược cấp Giấy chứng nhận kinh doanh số 5300216753 thay đối lần 2 , chính thức hoạt động dưới mô hình Công ty cố phần với vốn điều lệ là 11.386.890.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Xây dựng công trình dường bộ
 • Xây dựng, tái thiết và sửa chữa lớn công trình: Giao thông dường bộ, đường thủy, công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi,...
 • Khai thác, sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
 • Cho thuê máy thi công công trình, cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng làm việc.
 • Kinh doanh dịch vụ: Nhà nghỉ, nhà khách, ăn uống Kinh doanh vận tải.
 • Trụ sở: Số 311 - Đường Hoàng Liên - P. Cốc Lếu - Tp. Lào Cai
 • Điện thoại: (84.214) 384 0243
 • Email: ctycpduongbolaocai@gmail.com
 • Website: http://www.congtyduongbolaocai.com
 • Tổng nhân sự: 149
 • Mã số kinh doanh: 5300216753
 • Đại diện pháp luật: Cù Kiên Quyết
 • Đại diện công bố thông tin: Ngô Thị Loan
 • Niêm yết lần đầu: 15/12/2016
 • KLCP Niêm yết: 1,138,689
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Cấn Thị Loan

  • Người được ủy quyền công bố thông tin
  Năm sinh 1966
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
RLC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
RLC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS