Công ty Cổ phần Trục vớt Cứu hộ Việt Nam (SAL - UPCoM)

3.1 0 (0%) Cập nhật: 16:00 12/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu3.1 / 3.1
 • Sàn - Trần2.64 - 3.56
 • Thấp - Cao 1D3.1 - 3.1
 • Thấp - Cao 52T0 - 8.8
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóa25.76 Tỷ
 • CP Lưu hành8,310,000
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/B0.29
 • PSN/A
 • BVPS10.68
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 30/06/1976, Tổng cục giao thông thủy bộ miền Nam có quyết định số 707/QĐTC thành lập Công ty trục vớt trực thuộc Phân cục đường biển miền Nam để trục vớt các phưong tiện tàu thuyền của Mỹ ngụy bị đánh đắm trong chiến tranh trên các tuyến đường vận tải thủy. Thăm dò đánh mốc báo hiệu nguy hiểm cho tàu thuyền biết khu vực có tàu đắm, giải phóng luồng lạch, giải phóng các chướng ngại vật ở bến cảng.
 • Ngày 15/03/1980 theo quyết định số 516/QĐ.TC chuyển Công ty trục vớt thành Công ty trục vớt cứu hộ trực thuộc Tổng cục đường biển chung của cả nước.
 • Ngày 10/09/1982 Chính phủ có quyết định số 156/HĐBT thành lập XNLH Trục vớt cứu hộ trực thuộc Bộ Giao thông vận tải với nhiệm vụ tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các tàu bè, phương tiện bị nạn; thăm dò khai thác tài nguyên dưới đáy biển, trục vớt các phương tiện chìm đắm, khai thông luồng lạch, xây dựng các công trình phục vụ sửa chữa, kết hợp XNLH Trục vớt cứu hộ trực thuộc Cục hàng hải Việt nam với nhiệm vụ tổ chức cứu hộ các tàu bị nạn trên biển, trục vớt tàu đắm và thu hồi, bảo quản, bảo vệ những tài sản có trong các tàu bị đắm tại vùng biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thanh thải chướng ngại vật trên các luồng ven biển.
 • Ngày 23/03/2006 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 721/QĐ-BGTVT đổi tên XNLH Trục vớt cứu hộ thành Công ty trục vớt cứu hộ Việt Nam trực thuộc Cục hàng hải Việt Nam.
 • Ngày 25/06/2010 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 1771/QĐ-BGTVT chuyển Công ty trục vớt cứu hộ Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam o Bộ Giao thông vận tải làm chủ sở hữu.
 • Ngày 24/11/2011 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 2399/QĐ-BGTVT chuyển công ty về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Bảo đảm an toản hàng hải miền Nam.
 • Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế, ngày 26/05/2014 Bộ Giao thông vận tải ra quyêt định sổ 1954/QĐ-BGTVT về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam.
 • Ngày 13/10/2014 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 3875/QĐ-BGTVT phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/03/2014 của Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam với giá trị thực tế phần vốn của nhà nước là 83.016.115.347 đồng. Ngày 27/10/2014 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 4067/QĐ-BGTVT điều chỉnh giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/03/2014 của Công ty là: 82.874.868.014 đồng.
 • Ngày 14/11/2014 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 4330/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án cô phân hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam trực thuộc Tông công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thành công ty cổ phần.
 • Thực hiện phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, công ty đã tổ chức bán đấu giá lần đầu ngày 29/12/2014 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngày 06/03/2015 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (Visai) chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300430099 ngày 06 thảng 3 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ 4 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp với vốn điều lệ là 83.100.000.000 đồng.
 • Ngày 09/12/2015 Bộ GTVT ra quyết định số 4352/QĐ-BGTVT, quyết toán tiền thu về cổ phần hóa, quyết toán chi phí cổ phần hóa, xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam là 4.071.900 cổ phần.
 • Ngày 28/06/2016, Công ty được UBCKNN chấp thuận công ty đại chúng.
 • Ngày 19/09/2016 , Công ty được TTLKCK Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 103/2016/GCNCP-VSD, số lượng đăng ký chứng khoán là 8.310.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Kinh doanh trục vớt tàu, hàng hóa, kỹ thuật ngầm dưới nước. Tìm kiếm cứu nạn trên biển. Lai dắt tàu. Lai dắt, hỗ trợ tàu biển và các phương tiện nổi tại các vùng nước cảng biển và đường dài. Cứu nạn và cứu hộ trên biển. Dịch vụ hàng hải. Hoạt động của tàu, Sà lan.
Công ty có đội ngũ cán bộ, người lao động được đào tạo đúng nghề nghiệp phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, có nhiều kinh nghiệm và luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Có uy tín đối với các đối tác trong nước và nước ngoài. Hầu hết lực lượng lao động của Công ty đều có tâm huyết, yêu nghề, gắn bó xây dựng công ty. 100% được ký hợp đồng đúng Luật lao động. Các cán bộ, người lao động luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế, điều lệ hoạt động của Công ty, cũng như chính sách pháp luật của Nhà nước. Công ty luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các chế độ như BHXH, BHYT, BHTN đầu đủ và kịp thời.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 30/06/1976, Tổng cục giao thông thủy bộ miền Nam có quyết định số 707/QĐTC thành lập Công ty trục vớt trực thuộc Phân cục đường biển miền Nam để trục vớt các phưong tiện tàu thuyền của Mỹ ngụy bị đánh đắm trong chiến tranh trên các tuyến đường vận tải thủy. Thăm dò đánh mốc báo hiệu nguy hiểm cho tàu thuyền biết khu vực có tàu đắm, giải phóng luồng lạch, giải phóng các chướng ngại vật ở bến cảng.
 • Ngày 15/03/1980 theo quyết định số 516/QĐ.TC chuyển Công ty trục vớt thành Công ty trục vớt cứu hộ trực thuộc Tổng cục đường biển chung của cả nước.
 • Ngày 10/09/1982 Chính phủ có quyết định số 156/HĐBT thành lập XNLH Trục vớt cứu hộ trực thuộc Bộ Giao thông vận tải với nhiệm vụ tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các tàu bè, phương tiện bị nạn; thăm dò khai thác tài nguyên dưới đáy biển, trục vớt các phương tiện chìm đắm, khai thông luồng lạch, xây dựng các công trình phục vụ sửa chữa, kết hợp XNLH Trục vớt cứu hộ trực thuộc Cục hàng hải Việt nam với nhiệm vụ tổ chức cứu hộ các tàu bị nạn trên biển, trục vớt tàu đắm và thu hồi, bảo quản, bảo vệ những tài sản có trong các tàu bị đắm tại vùng biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thanh thải chướng ngại vật trên các luồng ven biển.
 • Ngày 23/03/2006 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 721/QĐ-BGTVT đổi tên XNLH Trục vớt cứu hộ thành Công ty trục vớt cứu hộ Việt Nam trực thuộc Cục hàng hải Việt Nam.
 • Ngày 25/06/2010 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 1771/QĐ-BGTVT chuyển Công ty trục vớt cứu hộ Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam o Bộ Giao thông vận tải làm chủ sở hữu.
 • Ngày 24/11/2011 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 2399/QĐ-BGTVT chuyển công ty về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Bảo đảm an toản hàng hải miền Nam.
 • Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế, ngày 26/05/2014 Bộ Giao thông vận tải ra quyêt định sổ 1954/QĐ-BGTVT về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam.
 • Ngày 13/10/2014 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 3875/QĐ-BGTVT phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/03/2014 của Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam với giá trị thực tế phần vốn của nhà nước là 83.016.115.347 đồng. Ngày 27/10/2014 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 4067/QĐ-BGTVT điều chỉnh giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/03/2014 của Công ty là: 82.874.868.014 đồng.
 • Ngày 14/11/2014 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 4330/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án cô phân hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam trực thuộc Tông công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thành công ty cổ phần.
 • Thực hiện phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, công ty đã tổ chức bán đấu giá lần đầu ngày 29/12/2014 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngày 06/03/2015 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (Visai) chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300430099 ngày 06 thảng 3 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ 4 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp với vốn điều lệ là 83.100.000.000 đồng.
 • Ngày 09/12/2015 Bộ GTVT ra quyết định số 4352/QĐ-BGTVT, quyết toán tiền thu về cổ phần hóa, quyết toán chi phí cổ phần hóa, xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam là 4.071.900 cổ phần.
 • Ngày 28/06/2016, Công ty được UBCKNN chấp thuận công ty đại chúng.
 • Ngày 19/09/2016 , Công ty được TTLKCK Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 103/2016/GCNCP-VSD, số lượng đăng ký chứng khoán là 8.310.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Kinh doanh trục vớt tàu, hàng hóa, kỹ thuật ngầm dưới nước. Tìm kiếm cứu nạn trên biển. Lai dắt tàu. Lai dắt, hỗ trợ tàu biển và các phương tiện nổi tại các vùng nước cảng biển và đường dài. Cứu nạn và cứu hộ trên biển. Dịch vụ hàng hải. Hoạt động của tàu, Sà lan.
 • Trụ sở: Số 360 Hai Bà Trưng - P. Tân Định - Q. 1 - Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (84.28) 3829 4023
 • Email: info@visal.com.vn - visaltgd@vnn.vn - visalco@gmail.com
 • Website: http://visal.com.vn
 • Tổng nhân sự: 168
 • Mã số kinh doanh: 0300430099
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thọ
 • Đại diện công bố thông tin: Bùi Đức Cường
 • Niêm yết lần đầu: 20/10/2017
 • KLCP Niêm yết: 8,310,000
 • KLCP Lưu hành: 8,310,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
  4,071,900
  49%
 • CTCP hàng hải - dầu khí Hải Âu
  1,242,000
  14.95%
 • Công ty TNHH Hải Dương
  1,077,070
  12.96%
 • Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai
  757,082
  9.11%
 • 206,200
  2.48%
 • 186,319
  2.24%
 • 7,300
  0.09%
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
SAL đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
SAL đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS