ĐVT: Khối lượng (cổ phiếu) ; Giá trị (tỷ đồng) ; Vốn hoá (tỷ đồng);


CHỨNG KHOÁN VÀ CỔ PHIẾU LÀ GÌ?

Chứng khoán là một loại tài sản gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, trái phiếu, chứng quyền có bảo đảm...

Theo định nghĩa trong Luật Chứng khoán, chứng khoán là tài sản bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, trái phiếu, chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký. Những loại tài sản này có điểm chung là một bằng chứng xác nhận sở hữu hợp pháp của người sở hữu (gọi chung là nhà đầu tư) với tài sản của doanh nghiệp hoặc tổ chức phát hành.

Cổ phiếu được xem là chứng khoán vốn bởi nó xác nhận quyền và lợi ích như như dự họp đại hội đồng cổ đông, biểu quyết, đề cử Hội đồng quản trị, hưởng cổ tức... của người sở hữu với một phần vốn của doanh nghiệp. Đây là loại chứng khoán phổ biến và được giao dịch nhiều nhất trên thị trường.

Để hiểu rõ hơn, hãy tưởng tượng cổ phiếu như một “miếng vé” cho bạn tham gia vào cuộc hành trình của công ty. Khi bạn nắm giữ cổ phiếu, bạn không chỉ đầu tư về tài chính mà còn có quyền tham gia vào các cuộc họp quan trọng, bỏ phiếu quyết định, và theo dõi sự phát triển của công ty.

CÁC LOẠI CỔ PHIẾU

Thông thường hiện nay các công ty cổ phần thường phát hành hai dạng cổ phiếu:

Cổ phiếu thường:

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu thường được:

  • Quyền tự do chuyển nhượng
  • Quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông
  • Được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu đang nắm giữ

Cổ phiếu ưu đãi:

Các cổ đông năm giữ cổ phiếu ưu đãi có quyền hạn và trách nhiệm hạn chế như:

  • Lợi tức ổn định
  • Không có quyền được bầu cử, ứng cử
  • Được nhận cổ tức đầu tiên. Khi công ty bị phá sản thì họ cũng là những người được công ty trả trước sau đó mới đến cổ đông thường

CÁCH TRA CỨU CỔ PHIẾU

Để tra cứu thông tin cổ phiếu trên trang nguoiquansat.vn, bạn có thể làm theo các bước sau: 

Đầu tiên, hãy truy cập trang dulieu.nguoiquansat.vn. Trang này cung cấp thông tin về các mã cổ phiếu, tin tức tài chính, chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, và doanh nghiệp.

Tra cứu thông tin cổ phiếu: Trên trang chính của nguoiquansat.vn, bạn sẽ thấy danh sách các mã cổ phiếu đang giao dịch trực tuyến. Bạn có thể tìm kiếm mã cổ phiếu cụ thể hoặc xem thông tin về các mã đang được quan sát và phân tích.

Xem chi tiết thông tin cổ phiếu: Khi bạn chọn mã cổ phiếu, trang sẽ hiển thị thông tin chi tiết về mã đó, bao gồm biểu đồ giá, chỉ số tài chính, tin tức liên quan, và phân tích từ các chuyên gia.

Bạn có thể tìm hiểu về tình hình kinh doanh, triển vọng, và các yếu tố ảnh hưởng đến mã cổ phiếu. Nhớ kiểm tra thông tin từ nhiều nguồn và cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Lọc cổ phiếu: Lọc cổ phiếu là một công cụ mạnh mẽ trên Nguoiquansat.vncho phép bạn sàng lọc dựa trên các tiêu chí cụ thể, nhằm xác định những cổ phiếu đáp ứng mục tiêu đầu tư của mình.

Biết cách sử dụng bộ lọc, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức bằng cách tập trung vào các mã có khả năng hoạt động tốt theo tiêu chí đầu tư của riêng mình. Đây là một kỹ thuật được nhà đầu tư hay sử dụng.

Bộ lọc sẽ giúp bạn thu hẹp phạm vi tìm kiếm các khoản đầu tư tiềm năng, từ “HÀNG NGHÌN” về còn “MỘT VÀI” mã đáp ứng được các tiêu chí đầu tư cụ thể như: EPSROAROEP/EP/B, các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng (tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận), tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu, tỷ suất cổ tức…

Chúc bạn tìm hiểu thành công về thị trường chứng khoán!