Báo cáo cập nhật cổ phiếu SBT - Khuyến nghị THEO DÕI

Nguồn báo cáo: FTPS
Doanh nghiệp liên quan: SBT
Ngày phát hành: 16/11/2019

FPTS tiến hành cập nhật phân tích và định giá CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (mã cổ phiếu SBT). Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền, FPTS xác định giá mục tiêu của cổ phiếu SBT là 19.800 đồng/cp, cao hơn mức giá hiện tại 4,8%. Do ngành đường trong nước đang gặp khó khăn với diễn biến tiêu cực của giá đường ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp, FPTS khuyến nghị THEO DÕI cho mục tiêu ngắn và trung hạn. Nhà đầu tư có thể xem xét chốt lời khi giá cổ phiếu đạt 19.800 đồng/cp với lợi nhuận kỳ vọng đạt 4,8% so với giá đóng cửa ngày 11/11/2019.