Báo cáo cập nhật BSR - MUA

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: BSR
Ngày phát hành: 31/08/2020

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của công ty bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 và giá dầu giảm, doanh thu đạt 31,727 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt -4,252 tỷ đồng. Dự báo hoạt động trong 6 tháng cuối năm sẽ khả quan hơn, đưa doanh thu và lợi nhuận cả năm 2020 ở mức 55,271 tỷ đồng và – 3,690 tỷ đồng. Trong năm 2021, dựa trên sản lượng sản xuất và kinh doanh là 6.90- 6.95 triệu tấn, giá dầu Brent đạt trung bình từ 50-52 usd/thùng, doanh thu và lợi nhuận dự báo đạt mức 83,150 tỷ đồng và 3,562 tỷ đồng. Định giá cổ phiếu ở mức 8,300 đồng/cổ phần, Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu BSR ở mức giá hiện tại với tiền năng phát triển của công ty và nhu cầu xăng dầu trong nước tăng lên.