BSR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 23,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: BSR
Ngày phát hành: 04/04/2024
Trong năm 2023, dù sản lượng tiêu thụ tiếp tục tăng trưởng nhẹ, nhưng Doanh thu và Lợi nhuận đã giảm đáng kể do giá dầu thô và crack spread (Biên lọc dầu) hạ nhiệt, đặc biệt là của dầu Diesel.  Crack spread cao và Cấu trúc tài chính lành mạnh hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh của BSR trong ngắn và trung hạn.  Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy Dung Quất sẽ giúp công ty phát triển bền vững trong dài hạn.  Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA với tiềm năng tăng giá 19%.