VHC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu bình quân 59,495 đồng/cp

Nguồn báo cáo: VIETINBANK SECURITIES
Doanh nghiệp liên quan: VHC
Ngày phát hành: 01/09/2021
Tại giá đóng cửa ngày 01/09/2021, cổ phiếu VHC đang được giao dịch với chỉ số P/E 2021 là 12.63 lần. Theo đó, VHC dự kiến đạt doanh thu 7,272 tỷ đồng cùng LNST 744 tỷ đồng, tương ứng với EPS 4,089 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi sử dụng thêm mô hình định gía là RI để lượng hóa tiềm năng của các mảng kinh doanh của VHC mang lại cho cổ đông trong tương lai. Bình quân 2 phương pháp: giá VHC định giá: 59,495 đồng/cổ phiếu – tương đương mức tăng +19% so với mức giá đóng cửa ngày 01/09/2021.