Báo cáo Ngành dầu khí: Hoạt động E&P trong nước sẽ ngày càng sôi động

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: C-PVD-PVS
Ngày phát hành: 11/04/2024
PetroVietnam đang đẩy mạnh đầu tư, báo hiệu rằng các hoạt động thăm do và khai thác (E&P) trong nước sẽ ngày càng sôi động trong vài năm tới. ➢ Dự án chuỗi khí điện Lô B – Ô Môn vẫn sẽ là động lực tăng trưởng chính cho ngành Dầu khí Việt Nam. ➢ Chúng tôi tin rằng các nhà cung cấp dịch vụ thượng nguồn như PVS và PVD sẽ là những doanh nghiệp (DN) được hưởng lợi chính.