KDH: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 43,050 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SBS
Doanh nghiệp liên quan: KDH
Ngày phát hành: 21/06/2024
KDH là doanh nghiệp đầu ngành, uy tín trong lĩnh vực phát triển các dự án BĐS phía Nam, DN hiện có lợi thế lớn là sở hữu quỹ đất dân cư lớn tại TP.HCM. Tập đoàn có cấu trúc tài chính vững chắc dựa trên sự đồng hành lâu dài của cổ đông trong đó có các quỹ đầu tư nước ngoài lớn như VinaCapital, Dragon Capital, PYN Elite. Giá tham chiếu ngày 21/06/2024 của KDH là 37,500 đ/cp, thấp hơn định giá của chúng tôi, đồng thời chúng tôi đánh giá cao tiềm năng quỹ đất của KDH, do vậy SBS đánh giá cổ phiếu KDH ở mức Hấp dẫn đối với hoạt động đầu tư dài hạn.