Nguyễn Văn Ân


Nguyễn Văn Ân
  • Họ tên : Nguyễn Văn Ân
  • Năm sinh : 12/03/1982
  • Nơi sinh : Bắc Ninh
  • Cư trú : Phong Khê - Bắc Ninh
  • Số CMND : 125002218

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Tài chính - Kế toán
Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 03 tháng 12 năm 2015 đến ngày 05 tháng 04 năm 2019 : Kế toán trưởng CTCP Quản lý và Khai thác Hầm Đường Bộ Hải Vân
  • Từ ngày 28 tháng 01 năm 2016 đến ngày 05 tháng 04 năm 2019 : Người được ủy quyền công bố thông tin CTCP Quản lý và Khai thác Hầm Đường Bộ Hải Vân

Chức vụ hiện tại