Dương Thị Kiều Anh


Dương Thị Kiều Anh
  • Họ tên : Dương Thị Kiều Anh
  • Năm sinh : 01/02/1973
  • Nguyên quán : Xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
  • Kỹ sư Xây dựng
  • Thạc sỹ Kinh tế phát triển
Quá trình làm việc:
  • - Từ 2017 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư PT hạ tầng Tân Cảng
  • - Từ 2011 đến 2017: Giám dốc CN phía Nam TCT Tư vấn Xây dựng VN
  • - Từ 1998 đến 2011: Phó GĐ CN phía Nam TCT Tư vấn Xây dựng VN
  • Từ 1995 đến 1998: Kế toán trưởng CN phía Nam TCT Tư vấn Xây dựng VN

Chức vụ hiện tại