Phan Thị Mai


Phan Thị Mai
 • Họ tên : Phan Thị Mai
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.05 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.05 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HHV 4,000 0 31/12/2022 0.05
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HHV
   4,000
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.05