Hoàng Thanh Phúc


Hoàng Thanh Phúc
 • Họ tên : Hoàng Thanh Phúc
 • Năm sinh : 25/02/1973
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.19 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.19 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HIG 20,463 0.09 18/02/2021 0.19
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HIG
   20,463
   0.09%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 18/02/2021
   0.19

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HIG 19/01/2021 - 17/02/2021 100,000 17/02/2021 100,000
 • Đã bán HIG 24/09/2016 - 24/10/2016 2,273 27/10/2016 2,273