Nguyễn Quốc Lệ


Nguyễn Quốc Lệ
 • Họ tên : Nguyễn Quốc Lệ
 • Năm sinh : 14/01/1963
 • Nguyên quán : Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định
 • Nơi sinh : Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định
 • Cư trú : Số 14 Đông Trà 3, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
 • Số CMND : 030988167

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 • Kỹ sư Điện
Quá trình làm việc:
 • + 4/2017 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phẩn Điện chiếu sáng Hải Phòng
 • + 11/2015 -3/2017: Tổng giám đốc Công ty Cổ phẩn Điện chiếu sáng Hải Phòng
 • + 7/2010- 10/2015: Tổng giám đốc Công ty Công ty TNHH MTV Điện chiếu sáng Hải Phòng
 • + 5/2006- 10/2010: Phó giám đốc Công ty Công ty Điện chiếu sáng Đô thị
 • + 6/2005 - 5/2006: Giám đốc Xí nghiệp Xí nghiệp xây lắp điện 2, Công ty Điện chiếu sáng Đô thị
 • + 6/2001 - 5/2005: Đội trưởng Đội xây lắp điện 2, Công ty Điện chiếu sáng Đô thị
 • + 6/1998-T5/2001: Đội trưởng Đội quản lý điện, Công ty Điện chiếu sáng Đô thị
 • + 1/1996- 5/1998: Phó trưởng phòng Phòng kinh tế kỹ thuật, Công ty Điện chiếu sáng Đô thị
 • + 4/1993 -12/1995: Cán bộ kỹ thuật Phòng Kinh tế kỹ thuật, Công ty Điện chiếu sáng Đô thị
 • + 4/1992-2/1993: Kỹ sư, Cán bộ kỹ thuật Công ty Điện nước lắp máy
 • + 9/1989-4/1992: Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Giày dép số 5 Hải Phòng
 • 9/1985 - 9/1989: Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật Nhà máy chế tạo cân Hải Phòng

Chức vụ hiện tại