Công ty Cổ phần Điện Chiếu sáng Hải Phòng (HLE - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tiền thân là xí nghiệp sửa chữa cơ khí và vận tải được thành lập ngày 14/10/1970 thuộc sở Nhà đất Hải Phòng với các nhiệm vụ gia công cơ khí, sửa chữa xe ô tô phục vụ: Vận tải vật liệu xây dựng gom rác thải, thi công công trình đô thị Hải Phòng.
 • Ngày 01/09/1987, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Quyết định số 873/TCCQ đổi tên thành Công ty điện chiếu sáng công cộng và tăng thêm nhiệm vụ quản lý vận hành đèn chiếu sáng công cộng.
 • Ngày 14/01/1993, Công ty điện chiếu sáng công cộng được thành lập lại theo quyết định số 75/QĐ - TCCQ lấy tên là Công ty điện chiếu sáng đô thị có nhiệm vụ: quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng và tín hiệu giao thông.
 • Ngày 29/06/2010, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Quyết định số 1003/QĐ- UBND chuyển Công ty điện chiếu sáng đô thị thành Công ty TNHH một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng.
 • Ngày 24/06/2013, Quyết định số 1168/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng về việc tiến hành cổ phần hóa.
 • Ngày 07/5/2015, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 949/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Điện chiếu sáng Hải Phòng thành công ty Cổ phần
 • Ngày 12/11/2015, Công ty đã hoàn thành việc cổ phần hóa và được Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sổ 0200171274 thay đổi lần thứ 2 đánh dấu bước ngoặt lớn về việc công ty chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với mức vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 22.000.000.000 đồng.
 • Ngày 14/09/2017, Công ty đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu ký số 176/2017/GCNCP-VSD với mã chứng khoán là HLE.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Quản lý vận hành, duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng và tín hiệu giao thông; 
 • Xây lắp các công trình điện chiếu sáng, đường dây và trạm biến áp từ 35-110KV; 
 • Kinh doanh thiết bị điện chuyên ngành chiếu sáng...
Trên địa bàn Thành phố Hải Phòng, Công ty là đơn vị chuyên quản lý vận hành, khai thác, xây lắp hệ thống điện chiếu sáng hàng đầu và cũng là đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích trong việc lắp mới, quản lý, sửa chữa, bảo trì, duy tu... toàn bộ các hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống đèn điều khiển tín hiệu giao thông của thành phố. Công ty cũng là một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm và uy tín trong việc xây lắp các công trình điện và kinh doanh thương mại các thiết bị điện chuyên ngành của Hải Phòng.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tiền thân là xí nghiệp sửa chữa cơ khí và vận tải được thành lập ngày 14/10/1970 thuộc sở Nhà đất Hải Phòng với các nhiệm vụ gia công cơ khí, sửa chữa xe ô tô phục vụ: Vận tải vật liệu xây dựng gom rác thải, thi công công trình đô thị Hải Phòng.
 • Ngày 01/09/1987, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Quyết định số 873/TCCQ đổi tên thành Công ty điện chiếu sáng công cộng và tăng thêm nhiệm vụ quản lý vận hành đèn chiếu sáng công cộng.
 • Ngày 14/01/1993, Công ty điện chiếu sáng công cộng được thành lập lại theo quyết định số 75/QĐ - TCCQ lấy tên là Công ty điện chiếu sáng đô thị có nhiệm vụ: quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng và tín hiệu giao thông.
 • Ngày 29/06/2010, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Quyết định số 1003/QĐ- UBND chuyển Công ty điện chiếu sáng đô thị thành Công ty TNHH một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng.
 • Ngày 24/06/2013, Quyết định số 1168/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng về việc tiến hành cổ phần hóa.
 • Ngày 07/5/2015, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 949/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Điện chiếu sáng Hải Phòng thành công ty Cổ phần
 • Ngày 12/11/2015, Công ty đã hoàn thành việc cổ phần hóa và được Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sổ 0200171274 thay đổi lần thứ 2 đánh dấu bước ngoặt lớn về việc công ty chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với mức vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 22.000.000.000 đồng.
 • Ngày 14/09/2017, Công ty đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu ký số 176/2017/GCNCP-VSD với mã chứng khoán là HLE.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Quản lý vận hành, duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng và tín hiệu giao thông; 
 • Xây lắp các công trình điện chiếu sáng, đường dây và trạm biến áp từ 35-110KV; 
 • Kinh doanh thiết bị điện chuyên ngành chiếu sáng...
 • Trụ sở: Số 1 Hoàng Diệu - P. Minh Khai - Q. Hồng Bàng - Tp. Hải Phòng
 • Điện thoại: (84.225) 374 7427
 • Email: helico@helico.vn
 • Website: http://www.helico.vn
 • Tổng nhân sự: 182
 • Mã số kinh doanh: 0200171644
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Lệ
 • Đại diện công bố thông tin: Vũ Thị Hồng Nhung
 • Niêm yết lần đầu: 14/11/2017
 • KLCP Niêm yết: 2,200,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HLE đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
HLE đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS