Vũ Văn Số


Vũ Văn Số
 • Họ tên : Vũ Văn Số
 • Năm sinh : 02/09/1958
 • Nguyên quán : Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
 • Trình độ : Kỹ sư Điện

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Điện
Quá trình làm việc:
 • + 9/2015 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần điện chiếu sáng HP
 • + 02/2012-8/2015: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV điện chiếu sáng Hải Phòng
 • + 7/2007-01/2012: Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH MTV điện chiếu sáng Hải Phòng
 • + 3/2002 - 6/2007: Giám đốc xí nghiệp quản lý Công ty điện chiếu sáng đô thị
 • 1982-2002: Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp cơ khí 2/9
 • Từ tháng 09 năm 2015 đến ngày 28 tháng 11 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Chức vụ hiện tại