Viên Diệu Hoa


Viên Diệu Hoa
  • Họ tên : Viên Diệu Hoa
  • Năm sinh : 02/05/1963
  • Nơi sinh : TP. Hồ Chí Minh
  • Trình độ : Cử nhân Điều dưỡng

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Điều dưỡng
Quá trình làm việc:
  • Đến năm 1997 : Y tá Bệnh viện Hùng Vương
  • Từ năm 1997 đến tháng 04 năm 2007 : Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH Ô tô Trường Hải
  • Từ tháng 04 năm 2007 : Thành viên HĐQT CTCP Ô tô Trường Hải
  • Từ năm 2008 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH SX & TM Trân Oanh

Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Trần Bá Dương

Chồng HNG 50,760,000 31/12/2021 208.62