Trần Minh Trọng


Trần Minh Trọng
  • Họ tên : Trần Minh Trọng
  • Năm sinh : 03/02/1990
  • Nguyên quán : An Giang
  • Nơi sinh : Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang
  • Cư trú : Ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, An Giang
  • Số CMND : 351865509

Quá trình học tập:
  • Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
  • 2016 đến nay: Công ty cổ phần NTACO

Chức vụ hiện tại