Lê Thị Thủy


Lê Thị Thủy
  • Họ tên : Lê Thị Thủy
  • Năm sinh : 08/11/1983
  • Nguyên quán : Hưng Yên
  • Cư trú : Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Số CMND : 012954467
  • Trình độ : Thạc sỹ Kinh tế

Quá trình học tập:
  • Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ hiện tại