Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND - UPCoM)

14.3 0 (0%) Cập nhật: 16:00 12/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu14.2 / 14.3
 • Sàn - Trần12.2 - 16.4
 • Thấp - Cao 1D14.1 - 14.3
 • Thấp - Cao 52T13.1 - 16.4
 • KLGD5,600
 • GTGD0.08
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.02%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóa7,150 Tỷ
 • CP Lưu hành500,000,000
 • P/E17.12
 • EPS835.39
 • P/B1.25
 • PS0.62
 • BVPS11.41
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 30/07/2002, Văn phòng Chính Phủ đã có thông báo số 129/TB-VPCP nên ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép thành lập CTCP có vốn của doanh nghiệp Nhà Nước để đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng
- Tháng 02/2002, Tập đoàn Điện lực VN, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản, TCT Bảo Việt, TCT Lắp máy VN và TCT XNK Xây dựng VN (Vinaconex) đã đi đến thống nhất và thành lập CTCP Nhiệt điện Hải Phòng để đầu tư xây dựng nhà máy phát điện
- Thành lập ngày 17/09/2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000279 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố hoạt động theo Luật doanh nghiệp gồm 05 cổ đông sáng lập, với tổng VĐL là 3.000 tỷ đồng.

 

- Để đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2, ngày 09/01/2008, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được tổ chức tại Hà Nội đã thông qua việc tăng vốn điều lệ, cụ thể:

+ Vốn điều lệ đã đăng ký: 3.000.000.000.000 đồng.

+ Vốn điều lệ đã thay đổi: 5.000.000.000.000 đồng.

+ Thời điểm thay đổi vốn: Tháng 2/2008.

+ Mục đích thay đổi vốn: Để đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2.

+ Hình thức tăng vốn: Các cổ đông góp vốn bổ sung.

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 138/TTg-ĐMDN ngày 03/02/2012 về việc thành lập các Tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 01/06/2012 Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 3024/QĐ-BCT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 2 (EVNGENCO 2). Theo đó, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là doanh nghiệp do EVNGENCO 2 nắm giữ 51% vốn điều lệ.

- Hiện nay, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trở thành Công ty đại chúng được UBCKNN chấp nhận tại  văn bản số 716/UB-QLPH ngày 24/02/2014.

- Ngày 13/09/2016, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán.

- Ngày 05/10/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 12,300đ/CP.

Ngành nghề kinh doanh chính

- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
- Xây dựng công trình công ích 
- Xây dựng công tình kỹ thuật dân dụng khác
- Khai thác, bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Sữa chữa máy móc thiết bị.

 

Quá trình tăng vốn của Công ty

- Vốn điều lệ ban đầu khi thành lập của Công ty là 3.000 tỷ đồng. 

- Từ tháng 12/2013 - nay, Công ty đã trải qua 01 lần tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Hiện nay các nhà máy nhiệt điện vẫn chiếm ưu thế quan trọng trong cung cấp điện cho kinh tế xã hội. Với công suất thuộc hàng lớn nhất về nhiệt điện than như vậy, nhà máy nhiệt điện Hải Phòng hứa hẹn vị trí dẫn đầu trong tương lai. Công ty có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu điện cấp bách cho hệ thống điện và cung cấp ổn định cho khu vực tam giác kinh tế có tốc độ tăng trường cao Hà Nội - Hải PHòng - Quảng Ninh. Ngoài ra, Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình

Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 30/07/2002, Văn phòng Chính Phủ đã có thông báo số 129/TB-VPCP nên ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép thành lập CTCP có vốn của doanh nghiệp Nhà Nước để đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng
- Tháng 02/2002, Tập đoàn Điện lực VN, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản, TCT Bảo Việt, TCT Lắp máy VN và TCT XNK Xây dựng VN (Vinaconex) đã đi đến thống nhất và thành lập CTCP Nhiệt điện Hải Phòng để đầu tư xây dựng nhà máy phát điện
- Thành lập ngày 17/09/2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000279 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố hoạt động theo Luật doanh nghiệp gồm 05 cổ đông sáng lập, với tổng VĐL là 3.000 tỷ đồng.

 

- Để đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2, ngày 09/01/2008, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được tổ chức tại Hà Nội đã thông qua việc tăng vốn điều lệ, cụ thể:

+ Vốn điều lệ đã đăng ký: 3.000.000.000.000 đồng.

+ Vốn điều lệ đã thay đổi: 5.000.000.000.000 đồng.

+ Thời điểm thay đổi vốn: Tháng 2/2008.

+ Mục đích thay đổi vốn: Để đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2.

+ Hình thức tăng vốn: Các cổ đông góp vốn bổ sung.

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 138/TTg-ĐMDN ngày 03/02/2012 về việc thành lập các Tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 01/06/2012 Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 3024/QĐ-BCT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 2 (EVNGENCO 2). Theo đó, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là doanh nghiệp do EVNGENCO 2 nắm giữ 51% vốn điều lệ.

- Hiện nay, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trở thành Công ty đại chúng được UBCKNN chấp nhận tại  văn bản số 716/UB-QLPH ngày 24/02/2014.

- Ngày 13/09/2016, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán.

- Ngày 05/10/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 12,300đ/CP.

Ngành nghề kinh doanh chính

- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
- Xây dựng công trình công ích 
- Xây dựng công tình kỹ thuật dân dụng khác
- Khai thác, bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Sữa chữa máy móc thiết bị.

 

Quá trình tăng vốn của Công ty

- Vốn điều lệ ban đầu khi thành lập của Công ty là 3.000 tỷ đồng. 

- Từ tháng 12/2013 - nay, Công ty đã trải qua 01 lần tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu.

 • Trụ sở: Thôn Đoan - X. Tam Hưng - H. Thủy Nguyên - Tp. Hải Phòng
 • Điện thoại: (84.225) 377 5161
 • Email: ndhpvn@ndhp.vn
 • Website: http://www.ndhp.com.vn
 • Tổng nhân sự: 844
 • Mã số kinh doanh: 0200493225
 • Đại diện pháp luật: Dương Sơn Bá
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Thường Quang
 • Niêm yết lần đầu: 05/10/2016
 • KLCP Niêm yết: 500,000,000
 • KLCP Lưu hành: 500,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HND đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
HND đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS