Nguyễn Thị Hải Yến


Nguyễn Thị Hải Yến
 • Họ tên : Nguyễn Thị Hải Yến
 • Năm sinh : 09/09/1971
 • Nguyên quán : Hải Phòng
 • Nơi sinh : Hải Phòng
 • Cư trú : 244/193 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
 • Số CMND : 031185298
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.81 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.81 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc:
 • Từ 2009 đến này Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư và Thị trường Công ty Cổ phần Bao bì PP
 • Từ 03/2003 đến 2009 Trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư và Thị trường Công ty Cổ phần Bao bì PP
 • Từ 1997 đến 03/2003 Trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư và Thị trường Nhà máy Bao bì PP
 • Từ 1994 đến 1996 Kế toán Nhà máy Bao bì PP
 • Từ 1992 đến 1993 Kế toán Xí nghiệp gỗ 6-1 đổi tên thành Nhà máy Bao bì PP
 • Đến ngày 05 tháng 04 năm 2014 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Bao bì PP

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPB 47,350 1.29 12/01/2023 0.81
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPB
   47,350
   1.29%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 12/01/2023
   0.81