Trần Mạnh Đảng


Trần Mạnh Đảng
 • Họ tên : Trần Mạnh Đảng
 • Năm sinh : 10/12/1979
 • Nơi sinh : Nam Định
 • Cư trú : 119 Lương Thế Vinh, Pleiku, Gia Lai
 • Số CMND : 230583422
 • Trình độ : Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
Quá trình làm việc:
 • - 8/2013 - nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa
 • - 5/2009-7/2013: Trưởng ban KTTH Xí nghiệp Sông Đà 302 – CTCP Sông Đà 3
 • - 11/2007-4/2009: Trưởng ban KTTH Chi nhánh Sông Đà 406 – CTCP Sông Đà 4
 • - 1/2005-10/2007: Nhân viên phòng Kế toán – Công ty CP Sông Đà 4

Chức vụ hiện tại