Bùi Tố Hùng


Bùi Tố Hùng
 • Họ tên : Bùi Tố Hùng
 • Tổng tài sản cá nhân : 4.68 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 4.68 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 31 tháng 12 năm 2012 đến ngày 05 tháng 04 năm 2014 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bao bì PP
 • Từ ngày 05 tháng 04 năm 2014 đến ngày 13 tháng 04 năm 2019 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Bao bì PP

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPB 273,900 7.49 24/09/2019 4.68
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPB
   273,900
   7.49%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 24/09/2019
   4.68