Hồ Thanh Thuỷ


Hồ Thanh Thuỷ
 • Họ tên : Hồ Thanh Thuỷ
 • Năm sinh : 10/12/1983
 • Nguyên quán : Tam Thái – Tam Kỳ – Quảng Nam
 • Nơi sinh : Tam Thái – Tam Kỳ – Quảng Nam
 • Cư trú : 147 Huỳnh Thúc Kháng – Q.Hải Châu – TP.Đà Nẵng
 • Số CMND : 201492198

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh doanh Ngoại thương
Quá trình làm việc:
 • - Từ tháng 1/2018 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP 28 Đà nẵng
 • - Từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2017: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP 28 Đà nẵng
 • - Từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2016: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP 28 Đà nẵng
 • - Từ tháng 10/2010 đến tháng 9/2011: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty CP 28 Đà nẵng
 • - Từ tháng 8/2009 đến tháng 1/2010: Phó phòng Kế hoạch Công ty CP 28 Đà nẵng
 • Từ tháng 9/2005 đến tháng 8/2009: Nhân viên Phòng Kế hoạch Chi nhánh Đà nẵng

Chức vụ hiện tại