Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng (ATD - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng tiêu dùng và trang trí
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành, phát triển:
 • Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 593/2000/QĐ-BQP ngày 12 tháng 5 năm 2000 của Bộ Quốc phòng. Tiền thân là cơ sở 2 của Xí nghiệp 27/7, được thành lập ngày 5/3/1996, đóng tại 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Sau khi bàn giao về Công ty 28, ngày 3 tháng 7 năm 1999, Giám đốc Công ty 28 ra Quyết định số 837/KHTH kiện toàn thành cơ quan đại diện là Chi nhánh Công ty 28 tại Đà Nẵng trên cơ sở toàn bộ quân số, trang thiết bị, nhà xưởng của cơ sở 2 Xí nghiệp 27/7. Cơ quan đại diện có nhiệm vụ đại diện cho Công ty tại khu vực Miền Trung, tổ chức quảng bá giới thiệu sản phẩm của Công ty theo yêu cầu kế hoạch và tham gia sản xuất hàng xuất khẩu.
 • Thực hiện chủ trƣơng của Đảng, Nhà nước và Quân đội về sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp quân đội để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trƣờng, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới và thực hiện mục tiêu CNH-HĐH đất nƣớc. Ngày 01/01/2009 Chi nhánh Công ty 28 tại Đà Nẵng được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng theo quyết định số 819/QĐ-BQP ngày 8/4/2008 và quyết định số 1653/QĐ-BQP ngày 12/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh hàng may mặc, phụ tùng thiết bị ngành may với vốn tổng vốn điều lệ: 15.443.000.000 đồng trong đó vốn nhà nước chiếm 84,75%. Đến nay, Công ty CP 28 Đà nẵng có tổng quân số 807 người với 2 Phân xưởng may, 1 phân xưởng cắt và 4 phòng nghiệp vụ. Là đơn vị trước đây sản xuất hàng Quốc phòng thì đến nay đã chuyển sang sản xuất hàng xuất khẩu là chủ yếu với thị trường chính là EU và Mỹ, với mƣ́c tăng trưởng hàng năm trên 10% và kết quả năm 2017 doanh thu gần 312 tỷ, thu nhập bình quân đạt 6,983 triệu đồng/người/tháng. 
 • Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 02/01/2009 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400709400 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng cấp với số vốn điều lệ là 15.443.000.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 •  Sản xuất, mua bán sản phẩm may mặc.
 •  Sản xuất mua bán các loại nguyên phụ liệu, vật tư, bao bì, máy móc thiết bị ngành may mặc.
 •  Cho thuê văn phòng, kho.
Công ty có thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực may mặc quân trang Quốc phong và may hàng xuất khẩu. Với thiết bị công nghệ được đầu tư đồng bộ Công ty Cổ phần 28 Đà nẵng đã có uy tín trong lĩnh vực may mặc ở Việt Nam, nhất là khu vực miền trung , đã được các khách hàng trong và ngoài nƣớc đánh giá cao.
Quá trình hình thành, phát triển:
 • Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 593/2000/QĐ-BQP ngày 12 tháng 5 năm 2000 của Bộ Quốc phòng. Tiền thân là cơ sở 2 của Xí nghiệp 27/7, được thành lập ngày 5/3/1996, đóng tại 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Sau khi bàn giao về Công ty 28, ngày 3 tháng 7 năm 1999, Giám đốc Công ty 28 ra Quyết định số 837/KHTH kiện toàn thành cơ quan đại diện là Chi nhánh Công ty 28 tại Đà Nẵng trên cơ sở toàn bộ quân số, trang thiết bị, nhà xưởng của cơ sở 2 Xí nghiệp 27/7. Cơ quan đại diện có nhiệm vụ đại diện cho Công ty tại khu vực Miền Trung, tổ chức quảng bá giới thiệu sản phẩm của Công ty theo yêu cầu kế hoạch và tham gia sản xuất hàng xuất khẩu.
 • Thực hiện chủ trƣơng của Đảng, Nhà nước và Quân đội về sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp quân đội để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trƣờng, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới và thực hiện mục tiêu CNH-HĐH đất nƣớc. Ngày 01/01/2009 Chi nhánh Công ty 28 tại Đà Nẵng được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng theo quyết định số 819/QĐ-BQP ngày 8/4/2008 và quyết định số 1653/QĐ-BQP ngày 12/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh hàng may mặc, phụ tùng thiết bị ngành may với vốn tổng vốn điều lệ: 15.443.000.000 đồng trong đó vốn nhà nước chiếm 84,75%. Đến nay, Công ty CP 28 Đà nẵng có tổng quân số 807 người với 2 Phân xưởng may, 1 phân xưởng cắt và 4 phòng nghiệp vụ. Là đơn vị trước đây sản xuất hàng Quốc phòng thì đến nay đã chuyển sang sản xuất hàng xuất khẩu là chủ yếu với thị trường chính là EU và Mỹ, với mƣ́c tăng trưởng hàng năm trên 10% và kết quả năm 2017 doanh thu gần 312 tỷ, thu nhập bình quân đạt 6,983 triệu đồng/người/tháng. 
 • Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 02/01/2009 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400709400 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng cấp với số vốn điều lệ là 15.443.000.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 •  Sản xuất, mua bán sản phẩm may mặc.
 •  Sản xuất mua bán các loại nguyên phụ liệu, vật tư, bao bì, máy móc thiết bị ngành may mặc.
 •  Cho thuê văn phòng, kho.
 • Trụ sở: Số 67 - Đường Duy Tân - P. Hòa Thuận Tây - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84-236) 361 8595
 • Email:
 • Website: http://www.agtexdanang.com.vn
 • Tổng nhân sự: 784
 • Mã số kinh doanh: 0400709400
 • Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hóa
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
 • Niêm yết lần đầu: 05/07/2019
 • KLCP Niêm yết: 1,544,300
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
ATD đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
ATD đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS