Ngô Văn Phong


Ngô Văn Phong
  • Họ tên : Ngô Văn Phong
  • Năm sinh : 10/10/1959
  • Cư trú : Lê Trọng Tấn – thành phố Đà Nẵng
  • Số CMND : 0511 683 328

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
  • Kỹ sư Cơ khí động lực
Quá trình làm việc:
  • Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên ban kiểm soát, TP Kỹ thuật SX
  • 09/1977 - Nay: Công tác tại Công ty CP Đá Xây dựng Hoà Phát

Chức vụ hiện tại