Trương Thái Sơn


Trương Thái Sơn
 • Họ tên : Trương Thái Sơn
 • Năm sinh : 07/03/1967
 • Nguyên quán : Ninh Thuận
 • Trình độ : Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh
 • Tổng tài sản cá nhân : 2.38 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2.38 tỷ đồng

Tiến sĩ Trương Thái Sơn là đồng sáng lập tập đoàn Hoàng Quân. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing. Ông hiện đang quản lý và điều hành Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân, là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực thẩm định giá tại Việt Nam.

Quá trình học tập:
 • Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • Từ 1992 - 1994: Giám đốc Marketing Giám đốc Marketing
 • Từ 1994 - 1995: Giám đốc Kinh doanh Công ty Thương mại DX
 • Từ 1996 - 1997: Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Long Sư
 • Từ 1998 - 2001: Trợ lý Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Bao bì và Mực in Việt Nam
 • Từ 2002 - 2007: Phó Giám đốc Công ty TNHH TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân
 • Từ 2006: Giám đốc Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
 • Từ 2007 - 04/2010: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân
 • Từ 2008 - 2010: Tổng Giám đốc CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông
 • Từ 05/2010: Thành viên HĐQT CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân
 • Từ 10/2014: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing và Đối ngoại CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân
 • Đến 22/06/2018: Phó tổng giám đốc CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.
 • Từ 23/03/2007: Thành viên HĐQT CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HQC 572,281 0.12 31/12/2021 2.38
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HQC
   572,281
   0.12%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   2.38

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Thị Diệu Phương

Chị gái HQC 18,189,840 31/12/2021 75.67

Trương Anh Tuấn

Anh trai HQC 16,350,240 31/12/2021 68.02

Trần Thái Sơn

Em trai HQC 572,281 31/12/2019 2.38

Trương Đức Hiếu

Em trai HQC 243,660 31/12/2021 1.01

Trương Thị Phương Trang

Em gái HQC 38,880 31/12/2021 0.16

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HQC 24/10/2012 - 22/11/2012 800,000 24/10/2012 800,000
 • Đã bán HQC 03/11/2011 - 03/12/2011 1,073,500 07/11/2011 1,073,500
 • Đã mua HQC 18/07/2011 - 18/08/2011 500,000 18/08/2011 473,500