Nguyễn Hồng Phượng


Nguyễn Hồng Phượng
  • Họ tên : Nguyễn Hồng Phượng
  • Nguyên quán : Tây Ninh
  • Trình độ : Cử nhân Kinh tế

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
  • - 10/2010 - 09/2015 Phó phòng kế toán Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân

Chức vụ hiện tại