Nguyễn Thị Lê Hằng


Nguyễn Thị Lê Hằng
 • Họ tên : Nguyễn Thị Lê Hằng
 • Năm sinh : 22/05/1965
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : Tổ 5, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 • Số CMND : 011795798
 • Trình độ : Cử nhân Kế toán
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.34 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.34 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc:
 • + 03/2017 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
 • + 2016 - 02/2017: Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
 • + 2013 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Sân Bay
 • + 2011 - 2012: Chuyên viên Công ty CP Dịch vụ Sân bay
 • + 2007 - 2010: Kế toán trưởng Công ty CP Cung ứng Dịch vụ Hàng không
 • + 2000 - 2006: Phó phòng Tài chính -Kế toán Công ty CP Cung ứng Dịch vụ Hàng không
 • + 1995 - 1999: Kế toán tổng hợp Công ty CP Cung ứng Dịch vụ Hàng không
 • 1986 - 1995: Kế toán viên Công ty Nấm Hà Nội

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ASG 36,771 0.04 31/12/2022 0.78
 • 2 CIA 51,412 0.28 30/06/2021 0.56
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ASG
   36,771
   0.04%
  • 2
   CIA
   51,412
   0.28%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.78
  • 30/06/2021
   0.56

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Anh Tùng

_ ASG 13,418 31/12/2022 0.29