Nguyễn Hoàng Nam


Nguyễn Hoàng Nam
 • Họ tên : Nguyễn Hoàng Nam
 • Năm sinh : 10/10/1974
 • Nguyên quán : An Lộc, Bình Long, Bình Phước
 • Nơi sinh : Bình Phước
 • Cư trú : An Lộc, Bình Long, Bình Phước
 • Trình độ : - Cử nhân Kinh tế- Cử nhân Luật

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Luật
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • - Từ tháng 10/1998 đến nay: công tác tại Công ty TNHH Nam An Lộc
 • - Từ năm 1995 – 1998: sinh viên luật Đại học Văn Lang TP Hồ Chí Minh.
 • - Từ năm 1992 – 1995: sinh viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Thị Thu

Chị gái HRC 638,020 31/12/2019 30.5

Nguyễn Thị Việt Thanh

Em gái HRC 2,572 31/12/2019 0.12