Nguyễn Thị Thu Hiền


Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Họ tên : Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Năm sinh : 10/02/1981
 • Nguyên quán : Thái Hòa - Thái Thụy - Thái Bình
 • Cư trú : số 66/256 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hài Phòng
 • Số CMND : 031070944
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.1 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.1 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 03 năm 2015 đến 16/01/2017 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPW 5,500 0.01 14/11/2016 0.1
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPW
   5,500
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 14/11/2016
   0.1